Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΠΕ: Αποφάσεις ΓΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πραγματοποιήθηκε την 20η Δεκεμβρίου 2019, στις 10.30 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου. Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι 177 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 259.115.252 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 305.635.185 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 84,78% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1 ο ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκε η εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 259.115.252 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,78% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 258.826.881 κατά: 288.371 αποχή: 0

2 ο ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 259.115.252 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,78% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 252.492.410 κατά: 6.622.842 αποχή: 0

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v