Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γιατί η ΕΕ μπλόκαρε τη συγχώνευση Daewoo-Hyundai

Αγριεύει ο ανταγωνισμός για τη ναυπήγηση μεγάλων πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), τα οποία αποτελούν βασικό στοιχείο της αλυσίδας εφοδιασμού και επιτρέπουν τη μεταφορά αυτής της πηγής ενέργειας σε όλο τον κόσμο.

Γιατί η ΕΕ μπλόκαρε τη συγχώνευση Daewoo-Hyundai

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, απαγόρευσε την εξαγορά της Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering CO., Ltd (DSME) από τη Hyundai Heavy Industries Holdings (HHIH). Η συγχώνευση των δύο νοτιοκορεατικών ναυπηγικών εταιρειών θα είχε ως αποτέλεσμα τη δεσπόζουσα θέση της νέας εταιρείας που θα προέκυπτε και θα μείωνε τον ανταγωνισμό στην παγκόσμια αγορά ναυπήγησης μεγάλων πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ-LNG).

Της σημερινής απόφασης προηγήθηκε ενδελεχής έρευνα της Επιτροπής σχετικά με την προτεινόμενη συναλλαγή. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η συναλλαγή που κοινοποιήθηκε, θα οδηγούσε:

  1. στη δημιουργία μιας εταιρείας με δεσπόζουσα θέση στην αγορά ναυπήγησης μεγάλων πλοίων μεταφοράς ΥΦΑ,
  2. στον περιορισμό των επιλογών των προμηθευτών,
  3. σε υψηλότερες τιμές για τους πελάτες στην ΕΕ και για τους τελικούς καταναλωτές.

Η απόφαση της Επιτροπής βασίζεται στις ακόλουθες εκτιμήσεις: i) τα μερίδια αγοράς των μερών είναι πολύ μεγάλα και αυξανόμενα, ii) υπάρχουν πολύ λίγες εναλλακτικές για τους πελάτες, iii) υπάρχει περιορισμένη ικανότητα στην αγορά, iv) υπάρχουν πολύ υψηλοί φραγμοί εισόδου και δεν υπάρχει αγοραστική ισχύς και v) η πανδημία του κορωνοϊού δεν έχει επιπτώσεις στη ζήτηση για μεγάλα πλοία μεταφοράς ΥΦΑ.

Τα μέρη δεν πρότειναν επισήμως διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των ανησυχιών της Επιτροπής. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή απαγόρευσε την προτεινόμενη συναλλαγή.

Η Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, εκτελεστική αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε σχετικά:

«Τα μεγάλα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) αποτελούν βασικό στοιχείο της αλυσίδας εφοδιασμού ΥΦΑ και επιτρέπουν τη μεταφορά αυτής της πηγής ενέργειας σε όλο τον κόσμο. Το ΥΦΑ συμβάλλει στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών της Ευρώπης και, κατά συνέπεια, βελτιώνει την ενεργειακή ασφάλεια. Η συγχώνευση των HHIH και DSME θα οδηγούσε σε δεσπόζουσα θέση στην παγκόσμια αγορά ναυπήγησης μεγάλων πλοίων μεταφοράς ΥΦΑ, για την οποία υπάρχει σημαντική ζήτηση από Ευρωπαίους μεταφορείς. Δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκαν διορθωτικά μέτρα, η συγχώνευση θα οδηγούσε σε λιγότερους προμηθευτές και υψηλότερες τιμές για τα μεγάλα πλοία μεταφοράς ΥΦΑ. Γι’ αυτό απαγορεύσαμε τη συγχώνευση».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v