Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πιέσεις για δημιουργία «ευρωπαϊκής αρχής κυρώσεων»

Πονοκέφαλος η πλήρης εφαρμογή των κυρώσεων κατά της Μόσχας. Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μέτρα η εφαρμογή παρακολουθείται από τα ίδια τα κράτη-μέλη.

Πιέσεις για δημιουργία «ευρωπαϊκής αρχής κυρώσεων»

Ανώτεροι αξιωματούχοι των Βρυξελλών συζητούν τη δημιουργία μιας «αρχής κυρώσεων» σε όλη την ΕΕ, καθώς πιέζουν για σκληρότερη και πιο συνεπή επιβολή των κυρώσεων που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Mairead McGuinness, επίτροπος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι είναι ανοικτοί στο να εισαγάγουν μια ευρωπαϊκή εκδοχή του Office of Foreign Assets Control (Ofac), της ισχυρής υπηρεσίας Οικονομικών των ΗΠΑ που πρωτοστατεί στην επιβολή των κυρώσεων της.

Η ΕΕ θα μπορούσε εναλλακτικά να δώσει στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Amla) την εξουσία να επιβλέπει τις κυρώσεις τροποποιώντας τη νομοθεσία, είπε.

«Οτιδήποτε θα βοηθούσε τα κράτη μέλη να τις εφαρμόσουν [κυρώσεις] και όπου έχουμε ευρωπαϊκή εποπτεία και συντονισμό... θα είναι ένα συν», δήλωσε η McGuinness, υψηλόβαθμο στέλεχος της πολιτικής κυρώσεων της ΕΕ, σε συνέντευξή της. «Η ιδέα να έχουμε μια γενική άποψη για τις κυρώσεις και την εφαρμογή τους είναι κάτι που θα υποστήριζα».

Η πολιτική κυρώσεων της ΕΕ επηρεάζεται από την άνιση εφαρμογή. Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μέτρα, τα οποία τίθενται σε ισχύ εάν εγκριθούν από όλες τις πρωτεύουσες της ΕΕ, η εφαρμογή τους εμπίπτει στις εθνικές αρχές των 27 κρατών μελών.

Η McGuinness είπε ότι η ΕΕ είχε σημειώσει «εξαιρετική πρόοδο» στη σύνταξη των κυρώσεων και στο συντονισμό τους με διεθνείς εταίρους, και ότι υπήρξε «ισχυρή εφαρμογή σε 27 διαφορετικούς τρόπους διεξαγωγής επιχειρηματικής δραστηριότητας». Ωστόσο, συμπλήρωσε: «Σε ορισμένες χώρες υπάρχει ισχυρή υποδομή για την εφαρμογή των κυρώσεων και σε άλλες όχι».

Η Επιτροπή έστειλε επιστολή σε πολλά κράτη μέλη ζητώντας τους να υποβάλουν έκθεση σχετικά με την επιβολή των κυρώσεων της ΕΕ που σχετίζονται με τη Ρωσία, είπε.

Συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που ελήφθησαν μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Μόσχα το 2014, η ΕΕ έχει επιβάλει κυρώσεις σε 98 οντότητες και 1.158 άτομα. Απαγόρευσε επίσης τις εξαγωγές ευαίσθητης τεχνολογίας στη Ρωσία και απαγόρευσε τις εισαγωγές προϊόντων όπως ο άνθρακας και η βότκα, θυμίζουν οι Financial Times.

Η McGuinness είπε ότι εξετάζει μια σειρά άλλων αλλαγών για την ενίσχυση του καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ. Οι Βρυξέλλες εξέταζαν το ενδεχόμενο να αναγκάσουν τις οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις να αποκαλύψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, με ποινικές κυρώσεις εάν επιχειρήσουν να κρύψουν κάποια. Εξέταζε επίσης την εναρμόνιση των ορισμών, συμπεριλαμβανομένου του τι συνιστά έλεγχο μιας οντότητας που υπόκειται σε κυρώσεις.

Η ΕΕ σχεδιάζει επίσης να εξετάσει τομείς όπου απαιτούνται διευκρινίσεις για τις κυρώσεις ή που υπάρχουν κενά ή «παράθυρα» στο σύστημα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v