Η ΕΚΤ αναγνωρίζει πλέον τις αξιολογήσεις της Scope Ratings

Ο οίκος αξιολόγησης ήταν ο πρώτος μεγάλος που τον περασμένο Αύγουστο αναβάθμισε την ελληνική οικονομία, κατατάσσοντάς την στην επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ-. Κύκλοι ΥΠΕΘΟ: Εξαιρετικά θετική εξέλιξη.

Η ΕΚΤ αναγνωρίζει πλέον τις αξιολογήσεις της Scope Ratings

Να συμπεριλάβει την εταιρεία αξιολόγησης Scope Ratings στον «κατάλογο των συναφών εταιρειών» που αναγνωρίζει και λαμβάνει υπόψη αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Υπενθυμίζεται ότι ο εν λόγω οίκος αξιολόγησης ήταν ο πρώτος μεγάλος που τον περασμένο Αύγουστο αναβάθμισε την ελληνική οικονομία, κατατάσσοντάς την στην επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ-, διατηρώντας σταθερές τις προοπτικές (outlook), με αιτιολογικό την ενίσχυση της ευρωπαϊκής θεσμικής στήριξης, την ευνοϊκή τροχιά του δημόσιου χρέους και τις μεταρρυθμίσεις του τραπεζικού τομέα.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΚΤ στις 2 Νοεμβρίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιό της αποφάσισε να αποδεχθεί τον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Scope Ratings GmbH (Scope Ratings) ως νέο εξωτερικό ίδρυμα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (ECAI) για τους σκοπούς του Πλαισίου Πιστοληπτικής Αξιολόγησης του Ευρωσυστήματος (ECAF).

Σε αυτή την αξιολόγηση ελήφθησαν υπόψη τα κριτήρια αποδοχής των ECAI, τα οποία περιλαμβάνουν ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια.

Ωστόσο, η διαδικασία ενσωμάτωσης της Scope Ratings στην υποδομή πληροφορικής του Ευρωσυστήματος θα ξεκινήσει αμέσως και είναι πιθανό να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Επομένως η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της δυνατότητας χρήσης της Scope Ratings για σκοπούς νομισματικής πολιτικής θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω.

Κύκλοι ΥΠΕΘΟ: Εξαιρετικά θετική είδηση η αναγνώριση της Scope από ΕΚΤ

Εξαιρετικά θετική είδηση για την Ελλάδα αποτελεί η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να περιλάβει τη Scope Ratings στους αναγνωρισμένους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, σχολιάζουν κύκλοι του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 

Οπως υπενθυμίζουν, η Scope Ratings έχει ήδη αναβαθμίσει από τον περασμένο Αύγουστο το αξιόχρεο του Ελληνικού Δημοσίου στην επενδυτική βαθμίδα.

Το ίδιο έπραξε ο επίσης αναγνωρισμένος από την ΕΚΤ οίκος S&P στις 20 Οκτωβρίου.

Οι αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας αποτελούν επιβράβευση της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, που συνδυάζει τη δημοσιονομική σοβαρότητα με την κοινωνική ευαισθησία και στέλνει ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης στους επενδυτές. Θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, σχολιάζουν οι ίδιοι κύκλοι. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v