Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κομισιόν: 665.000 δόσεις εμβολίων για τη γρίπη των πτηνών

Το Zoonotic Influenza Vaccine Seqirus είναι το μόνο προληπτικό ζωονοσογόνο εμβόλιο κατά της γρίπης των πτηνών που έχει εγκριθεί επί του παρόντος στην ΕΕ. «Προστατεύσουμε τα άτομα που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο», δήλωσε η αρμόδια επίτροπος Στ. Κυριακίδου.

Κομισιόν: 665.000 δόσεις εμβολίων για τη γρίπη των πτηνών

H Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εντολής της σχετικά με την ετοιμότητα, υπέγραψε, εξ ονόματος των συμμετεχόντων κρατών μελών, σύμβαση-πλαίσιο κοινής προμήθειας για την προμήθεια έως και 665,000 δόσεων εμβολίου πριν από την πανδημία του επικαιροποιημένου εμβολίου Zoonotic Influenza Vaccine Seqirus, καθώς και επιλογή για επιπλέον 40 εκατομμύρια δόσεις κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Χάρη στη σύμβαση αυτή, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη θα έχουν πρόσβαση σε ιατρικά αντίμετρα για την πρόληψη της γρίπης των πτηνών, αναφέρει ανακοίνωση της Κομισιόν.

Το εμβόλιο προορίζεται για όσους είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε πιθανές μεταφορές γρίπης των πτηνών από πτηνά ή ζώα, όπως οι πτηνοτρόφοι και οι κτηνίατροι. Αποσκοπεί στην πρόληψη της εξάπλωσης ή πιθανών εστιών γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη, προστατεύοντας τους πολίτες και τα μέσα βιοπορισμού. Το εμβόλιο είναι το μόνο προληπτικό ζωονοσογόνο εμβόλιο κατά της γρίπης των πτηνών που έχει εγκριθεί επί του παρόντος στην ΕΕ.

Δεκαπέντε κράτη μέλη της ΕΕ και του ΕΟΧ συμμετέχουν σε αυτή την εθελοντική προμήθεια με την εταιρεία Seqirus UK Ltd. Η σύμβαση επιτρέπει σε κάθε συμμετέχουσα χώρα να λαμβάνει υπόψη το οικείο πλαίσιο δημόσιας υγείας και να παραγγέλλει εμβόλια ανάλογα με τις εθνικές ανάγκες. Η σύμβαση θα διαρκέσει το πολύ 4 έτη.

Επί του παρόντος προετοιμάζονται αποστολές στη Φινλανδία για τον άμεσο εμβολιασμό των εργαζομένων που διατρέχουν κίνδυνο έκθεσης, κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους. Θα ακολουθήσουν αποστολές σε άλλες συμμετέχουσες χώρες.

Ιστορικό

Η Seqirus UK Ltd διαθέτει τροποποιημένη άδεια κυκλοφορίας σε επίπεδο ΕΕ για το εν λόγω εμβόλιο για χρήση σε ενήλικες, η οποία προστατεύει από τη γρίπη που προκαλείται από στελέχη H5 του ιού της γρίπης A.

Ο μηχανισμός κοινών προμηθειών της ΕΕ καθορίζεται στη συμφωνία κοινής προμήθειας της ΕΕ για τα ιατρικά αντίμετρα, η οποία υπογράφεται από 36 χώρες, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της ΕΕ και του ΕΟΧ. Ο μηχανισμός επιτρέπει στις συμμετέχουσες χώρες να προμηθεύονται από κοινού ιατρικά αντίμετρα σε εθελοντική και ευέλικτη βάση. Τα εν λόγω αντίμετρα περιλαμβάνουν εμβόλια, θεραπευτικά μέσα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτική λύση ή συμπληρωματικά προς την προμήθεια σε εθνικό επίπεδο.

Η συμφωνία εξασφαλίζει πιο ισότιμη πρόσβαση σε ειδικά ιατρικά αντίμετρα και βελτιώνει την ασφάλεια του εφοδιασμού, σε συνδυασμό με πιο ισορροπημένες τιμές για τις συμμετέχουσες χώρες. Η συμφωνία συμβάλλει επίσης στην ετοιμότητα σε επίπεδο ΕΕ για κρίσεις ή πανδημίες στον τομέα της δημόσιας υγείας.

«Ενώ η απειλή της γρίπης των πτηνών για τον γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλή, πρέπει να προστατεύσουμε τα άτομα που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο, όπως και τα πουλερικά, οι εργαζόμενοι στις εκμεταλλεύσεις ή ορισμένοι κτηνίατροι», δήλωσε η Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

«Σήμερα ανακοινώνουμε συμφωνία εξ ονόματος των συμμετεχουσών χωρών για την εξασφάλιση πρόσβασης σε πάνω από 40 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου κατά της γρίπης των πτηνών. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε περαιτέρω δράση σε περίπτωση που η κατάσταση εξελιχθεί στο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας μας συμβάλλει στην προστασία της ζωής και των μέσων διαβίωσης των ανθρώπων και η προετοιμασία για απειλές κατά της υγείας βρίσκεται στο επίκεντρο του έργου μας».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v