Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τα ανοίγματα ξένων τραπεζών στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, οι γαλλικές, οι ελβετικές και οι γερμανικές τράπεζες είναι οι μεγαλύτεροι πιστωτές στον ελληνικό δανεισμό, καθώς και στον ισπανικό.

Τα ανοίγματα ξένων τραπεζών στην Ελλάδα
Οι γαλλικές, οι ελβετικές και οι γερμανικές τράπεζες είναι οι μεγαλύτεροι πιστωτές για τον ελληνικό δανεισμό, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών.

Οι τράπεζες της Γερμανίας και της Γαλλίας έχουν επίσης το μεγαλύτερο άνοιγμα στην Ισπανία, με βάση τα στατιστικά στοιχεία της Bank for International Settlements.

Συγκεκριμένα, το πρακτορείο Reuters μεταφέρει την παρακάτω ανάλυση των στοιχείων της BIS:

Στην πρώτη στήλη περιγράφεται η εθνικότητα του πιστωτή και στη δεύτερη τα ποσά που εκκρεμούν σε εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.


ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γαλλία 75.452
Ελβετία 63.966
Γερμανία 43.236
ΗΠΑ 16.411
Βρετανία 12.342
Ολλανδία 11.849
Πορτογαλία 10.317
Βέλγιο 7.526
Ισπανία 1.190
Ευρωπαϊκές τράπεζες 252.813
Συνολικές απαιτήσεις 302.566ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

Γαλλία 195.811
Ελβετία 14.397
Γερμανία 240.296
ΗΠΑ 52.794
Βρετανία 119.472
Ολλανδία 126.631
Πορτογαλία 28.965
Βέλγιο 46.442
Ισπανία   -
Ευρωπαϊκές τράπεζες 867.719
Συνολικές απαιτήσεις 1.153.860ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Γαλλία 35.520
Ελβετία 3.604
Γερμανία 47.261
ΗΠΑ 6.138
Βρετανία 24.534
Ολλανδία 11.848
Πορτογαλία  -
Βέλγιο 8.843
Ισπανία 88.522
Ευρωπαϊκές τράπεζες 238.943
Συνολικές απαιτήσεις 286.662


Όπως σημειώνει το Reuters, τα στατιστικά στοιχεία της BIS αφορούν σε μεγέθη που υπήρχαν στα τέλη Σεπτεμβρίου 2009 και καταδεικνύουν τον διακρατικό δανεισμό με βάση την εθνικότητα του τελικού ιδιοκτήτη του πιστωτή και την εθνικότητα του άμεσου δανειζόμενου. Οι δανειζόμενοι είναι τράπεζες, μη τραπεζικός ιδιωτικός τομέας και δημόσιος τομέας.


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v