Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

REVOIL: Ανεβάζει τον πήχη για το 2015

O διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Γεώργιος Ρούσσος μιλά στο Euro2day.gr για την περυσινή πορεία της REVOIL σε πετρελαιοειδή και ναυτιλία. Οι φετινοί στόχοι σε ό,τι αφορά το δίκτυο, τα προϊόντα αλλά και τα οικονομικά αποτελέσματα.

REVOIL: Ανεβάζει τον πήχη για το 2015

H REVOIL κατάφερε πέρυσι να βελτιώσει τις λειτουργικές της επιδόσεις, διευρύνοντας το μερίδιο αγοράς της, διατηρώντας σε καλό επίπεδο τη ρευστότητά της και αποφεύγοντας το μεγάλο πλήγμα των επισφαλειών που χαρακτηρίζει τα τελευταία χρόνια τον κλάδο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης Γεώργιος Ρούσσος μιλά στο Euro2day.gr για όλα αυτά, αλλά επίσης αναφέρεται στο θετικό ξεκίνημα του κλάδου το 2015 καθώς και στη θετική υποδοχή των κυβερνητικών προθέσεων για την πάταξη του λαθρεμπορίου στα καύσιμα.

Κύριε Ρούσσο, πώς κύλησε το 2014 για την εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών μέσα στο 2014 και πώς φαίνεται να ξεκινά η φετινή χρονιά;

Το 2014 ήταν μία ενθαρρυντική χρονιά για την εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών καθώς μετά από ταλαιπωρία ετών και καταγραφή συνεχόμενων απωλειών ο κλάδος σε επίπεδο πωλήσεων παρουσίασε οριακή άνοδο. Σε αυτό συνέβαλαν οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης που αυξήθηκαν κατά 8%, αποτυπώνοντας την πεποίθηση ότι η αγορά είδε τα χαμηλά της και σταδιακά θα ανακάμπτει. Το 2015 ξεκίνησε με καλούς οιωνούς κυρίως στο πετρέλαιο θέρμανσης που κινείται ανοδικά σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2014.

Η νέα κυβέρνηση δηλώνει αποφασισμένη να πατάξει τη λαθρεμπορία καυσίμων. Πόσο εύκολο πιστεύετε πως είναι κάτι τέτοιο και ποιες κινήσεις προϋποθέτει;

Δεν μπορούμε παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τη δήλωση της νέας κυβέρνησης. Είμαστε αλληλέγγυοι σε κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση της πάταξης του λαθρεμπορίου καυσίμων. Από τη στιγμή που υπάρχει η πολιτική βούληση, έχει γίνει το σημαντικότερο βήμα να απαλλαγεί ο κλάδος οριστικά από τις παθογένειες που τον κατατρέχουν. Για να συμβεί αυτό απαιτείται πλήρης εφαρμογή χωρίς παρεκκλίσεις, διακρίσεις και αναβολές του θεσμικού πλαισίου, αυστηροί έλεγχοι με συνέπεια και συνέχεια από το κράτος αλλά κυρίως καταγραφή και παρακολούθηση όλου του συστήματος διακίνησης από την εισαγωγή και εκτελωνισμό των καυσίμων, μέχρι το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου.

Η τοποθέτηση του συστήματος εισροών-εκροών σε όλους τους εμπλεκομένους (διυλιστήρια, εταιρείες εμπορίας και πρατήρια), η αδιάλειπτη αποστολή στοιχείων και η επεξεργασία τους από το αρμόδιο υπουργείο, η άμεση επιβολή ποινών για τους παραβάτες, καθώς και η εντατικοποίηση των ελέγχων στο εμπόριο ναυτιλιακών καυσίμων είναι μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Πώς εξελίχθηκε -σε γενικές γραμμές- το 2014 για τη REVOIL σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων και μεριδίων αγοράς; Ποιες οι σχέσεις του ομίλου με τις τράπεζες;

Ήταν μία χρονιά που η REVOIL συνέχισε να διευρύνει το μερίδιο αγοράς που σήμερα κινείται στο 10%. Από πλευράς οικονομικών μεγεθών όπως έχουν δείξει και τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία εννεαμήνου, το 2014 χαρακτηρίσθηκε από την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας σε επίπεδο EBITDA και τη συρρίκνωση των ζημιών προ φόρων σε σχέση με το 2013.

Οι σχέσεις του ομίλου με τις τράπεζες στηρίζονται στη βάση της αμοιβαίας συνεργασίας. Ο όμιλος έχει εξασφαλίσει γραμμές χρηματοδότησης που του επαρκούν για τις κεφαλαιακές του ανάγκες, ενώ μέσω της εκδόσεως ομολογιακού δανείου έχει προχωρήσει στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού του δανεισμού.

Ποια πολιτική ακολουθείτε σε ό,τι αφορά τα πρατήρια; Αντιμετωπίσατε σοβαρά ζητήματα επισφαλειών όπως οι άλλες εταιρείες του κλάδου;

Η REVOIL μέσα από την εμπορική πολιτική προσέλκυσης υγιών συνεργασιών προσπαθεί να περιορίσει τον κίνδυνο των επισφαλειών, που συνδέεται άρρηκτα με το πρόβλημα ρευστότητας όλου του συστήματος. Η πιστωτική πολιτική της εταιρείας προς τους πελάτες της διαμορφώνεται με γνώμονα πάντα τη διασφάλιση των εισπράξεων. Προς τούτο χρησιμοποιούνται οικονομετρικά μοντέλα ανά σημείο πώλησης που τα αποτελέσματά τους ελέγχονται σε σταθερή επαναλαμβανόμενη βάση. Κάθε πελάτης έχει εξατομικευμένο φάκελο, η χρηματοοικονομική του κατάσταση παρακολουθείται διαρκώς και όπου κρίνεται απαραίτητο, ζητούνται επιπλέον εγγυήσεις για εξασφάλιση της πίστωσης. Η εταιρεία ακολουθώντας αυστηρές διαδικασίες αξιολόγησης των επενδύσεών της και ελαχιστοποιώντας την πιστωτική της έκθεση διατηρεί τον κίνδυνο των επισφαλειών σε απολύτως διαχειρίσιμα επίπεδα.

Πέρα από την αγορά των πετρελαιοειδών, η REVOIL δραστηριοποιείται και στον τομέα της ναυτιλίας. Πώς εξελίσσεται η δραστηριότητα αυτή;

Η ναυτιλία αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι των δραστηριοτήτων του ομίλου. Είναι μία μακροπρόθεσμη επένδυση που πιστεύουμε, και η οποία έχει ήδη συνεισφέρει σημαντικά στα λειτουργικά αποτελέσματα του ομίλου.

Σίγουρα με τη ναυλαγορά να κινείται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, τα περιθώρια κέρδους έχουν συμπιεσθεί και τα ναυλοσύμφωνα που έχουμε πετύχει είναι χαμηλότερα από το παρελθόν. Γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες του κλάδου, τις διακυμάνσεις και την έντονη μεταβλητότητα, στρατηγική μας αποτελούν οι μεσομακροπρόθεσμες ναυλώσεις των πλοίων, πετυχαίνοντας έτσι την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διασφάλιση προβλέψιμων χρηματορροών και κερδοφορίας.

Ποιοι είναι οι στόχοι του ομίλου για τη φετινή χρονιά; Σχεδιάζετε κάποιες επεκτατικές κινήσεις;

Οι στόχοι μας για το 2015 επικεντρώνονται στην εμπορική πολιτική προσέλκυσης νέων πρατηρίων με πολύ αυστηρά κριτήρια επιλογής, στην αύξηση των καταναλώσεων στο υπάρχον δίκτυο καθώς και στη διεύρυνση μέσω του δικτύου της γκάμας προϊόντων μας στον τελικό καταναλωτή. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων ο πρωταρχικός στόχος είναι η επιστροφή στην κερδοφορία.

 

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v