Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Υπάρχει πολύς χώρος για εναλλακτική χρηματοδότηση ΜμΕ

Ο πρόεδρος της CNL Capital Παναγιώτης Λέκκας μιλά στο Euro2day.gr για την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της δανειοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Καταγράφει τις εξαιρετικές επιδόσεις της εισηγμένης.

Υπάρχει πολύς χώρος για εναλλακτική χρηματοδότηση ΜμΕ

Ο πρόεδρος της CNL Capital Παναγιώτης Λέκκας χαρακτηρίζει ως εξαιρετική χρονιά για την εισηγμένη εταιρεία το 2019, λόγω των αυξημένων δραστηριοτήτων, της πολύ βελτιωμένης κερδοφορίας και των ασήμαντων επισφαλειών.

Η εταιρεία λειτουργεί ως εναλλακτικός φορέας χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες είναι οικονομικά υγιείς και αναπτυσσόμενες, αλλά δεν υποστηρίζονται επαρκώς από τον παραδοσιακό τραπεζικό κλάδο. Παρά τα όσα ακούγονται περί βελτιωμένης ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, ο κ. Λέκκας τονίζει πως η ζήτηση που αντιμετωπίζει η εταιρεία του είναι ισχυρότερη από ποτέ, τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά. Και επίσης, ότι ο προβληματισμός της διοίκησης της εστιάζεται στο πώς η εισηγμένη θα επιταχύνει την κεφαλαιακή μεγέθυνση της ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στη ζήτηση αυτή.

Τέλος, ο κ. Λέκκας απευθυνόμενος στο επενδυτικό κοινό, τονίζει μεταξύ άλλων ότι «παραμένουμε σε επαγρύπνηση ώστε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που δημιουργεί το βελτιωμένο οικονομικό περιβάλλον και να ενισχύσουμε περαιτέρω τη θέση της CNL Capital ως τον κορυφαίο φορέα εναλλακτικής χρηματοδότησης στην Ελλάδα».

Κύριε Λέκκα, πώς αξιολογείτε την πορεία της CNL Capital μέσα στο 2019; Ποιες ήταν οι επιδόσεις της σε ότι αφορά την πορεία των επενδύσεών της και των κερδών της; Αντιμετωπίσατε προβλήματα επισφαλειών;

Το 2019 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τη CNL Capital. Η εταιρεία μας όχι μόνο διατήρησε ένα υψηλότατο ποσοστό επαναλαμβανόμενων πελατών, αλλά και διεύρυνε σημαντικά το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της με νέες εταιρείες-εκδότες. Η CNL Capital προχώρησε εντός του 2019 σε 36 νέες επενδύσεις, συνολικής αξίας άνω των €17 εκατ, εκ των οποίων οι 20 σε εταιρείες με τις οποίες δεν είχε ξανασυνεργαστεί. Διατήρησε σε πλήρη χρήση το σύνολο των διαθέσιμων κεφαλαίων της και αντιμετώπισε απειροελάχιστες επισφάλειες (κάτω του 0,1% των κεφαλαίων που έχει διαθέσει). Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της και ο πολλαπλασιασμός της κερδοφορίας της, κάτι που αναμένουμε πως θα αποτυπωθεί και στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που θα ανακοινωθούν στις 18 Μαρτίου.

Οι εμπορικές τράπεζες δηλώνουν πως μπορούν να χορηγήσουν περισσότερα δάνεια στο μέλλον. Εχετε δει μέχρι τώρα ή φοβάστε στο μέλλον κάποια μείωση της ζήτησης από τις μικρομεσαίες εταιρείες για τις δικές σας υπηρεσίες;

Συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο: η ζήτηση που αντιμετωπίζουμε είναι ισχυρότερη από ποτέ, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Κι ο προβληματισμός μας, ως διοίκηση της εταιρίας, είναι πώς θα επιταχύνουμε την κεφαλαιακή μεγέθυνση της ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στη ζήτηση αυτή. Σε ένα βαθμό, η ισχυρή ζήτηση οφείλεται στο αυξανόμενο αποτύπωμα της CNL Capital στην αγορά, καθώς όλο και περισσότερες εταιρίες ανακαλύπτουν την ταχύτητα, τη διαφάνεια και την ευελιξία των λύσεων που προσφέρουμε. Άλλος βασικός λόγος πιστεύω πως είναι το οικονομικό κλίμα: καθώς αποκαθίσταται σταδιακά η εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής αγοράς, αυξάνεται ο αριθμός των εταιρειών που είναι διατεθειμένες να επιχειρήσουν αναπτυξιακές κινήσεις τις οποίες απέφευγαν για αρκετά χρόνια. Πολλές από αυτές τις κινήσεις δημιουργούν ανάγκες επιπλέον χρηματοδότησης, την ώρα που το τραπεζικό σύστημα, παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις, δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις ανάγκες αυτές.

Πέρυσι η εταιρεία άντλησε ρευστότητα μέσα από την έκδοση ομολογιακού δανείου. Προτίθεστε και φέτος να ακολουθήσετε ανάλογη πολιτική, ή εξετάζετε εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης, όπως πχ αύξηση μετοχικού κεφαλαίου;

Ήδη η CNL Capital προχώρησε στις αρχές του μήνα στην έκδοση και δεύτερου ομολογιακού δανείου 12μηνης διάρκειας, κάτι που σκοπεύουμε να συνεχίσουμε και στο μέλλον. Όπως ήδη ανέφερα, η μεγέθυνση των επενδυτικών μας κεφαλαίων είναι προτεραιότητα για εμάς και εξετάζουμε διάφορα εναλλακτικά σενάρια προς αυτή την κατεύθυνση. Πάντως, επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό το περιθώριο δανεισμού που μας επιτρέπει η νομοθεσία των ΕΚΕΣ, πριν προχωρήσουμε μελλοντικά σε μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Πώς αναμένεται να επηρεαστεί η CNL Capital από τη μείωση που έχει παρατηρηθεί στα επιτόκια;

Η μείωση στα επιτόκια του ελληνικού κρατικού χρέους δε φαίνεται να έχει διαχυθεί ακόμα στην αγορά και συνεπώς δεν έχει επηρεάσει καθόλου τη CNL Capital. Εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο στο μέλλον και το κόστος δανεισμού της CNL Capital μειωθεί, προφανώς θα περάσουμε με τη σειρά μας αυτή την εξοικονόμηση στις εταιρίες-πελάτες μας.

Προτίθεται η CNL Capital στο ορατό μέλλον, εκτός από τη δανειοδότηση εταιρειών, να δραστηριοποιηθεί και στην απόκτηση μετοχικής θέσης σε επιχειρήσεις;

Η επενδυτική στρατηγική της CNL Capital είναι επικεντρωμένη στα ομόλογα βραχυχρόνιας λήξης, έχει αποδειχθεί επιτυχημένη και δείχνει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης. Από την άλλη πλευρά, ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία που έκτισε η εταιρεία στα πέντε χρόνια λειτουργίας της, είναι οι σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με δεκάδες από τις εταιρίες που έχει χρηματοδοτήσει. Στο πλαίσιο των σχέσεων αυτών, και καθώς βελτιώνονται οι οικονομικές συνθήκες, λαμβάνουμε αξιόλογα αιτήματα χρηματοδότησης και πέραν του κεφαλαίου κίνησης. Δε θα απέκλεια λοιπόν στο μέλλον μια διεύρυνση του επενδυτικού σκοπού της CNL Capital, πάντοτε με την πρότερη ενημέρωση και έγκριση των μετόχων μας.

Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στο επενδυτικό κοινό;

H CNL Capital συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά και κερδοφόρα. Βασικό συστατικό αυτής της επιτυχίας είναι η τήρηση των υποσχέσεων μας προς τους πελάτες, τους επενδυτές, τους συνεργάτες μας. Κι έτσι σκοπεύουμε να πορευτούμε και στο μέλλον. Παράλληλα, παραμένουμε σε επαγρύπνηση ώστε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που δημιουργεί το βελτιωμένο οικονομικό περιβάλλον και να ενισχύσουμε περαιτέρω τη θέση της CNL Capital ως τον κορυφαίο φορέα εναλλακτικής χρηματοδότησης στην Ελλάδα.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v