Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βασ. Λαζαράκου: Ανοιχτή επικοινωνία με εισηγμένες για την Εταιρική Διακυβέρνηση

Δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Κεφαλαιαγοράς και εισηγμένων ενόψει των επικείμενων γενικών συνελεύσεων και της εφαρμογής του νέου πλαισίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. Ποιες νέες κινήσεις δρομολογούνται μετά την ψήφιση του νόμου. Τι λέει στο Euro2day.gr η πρόεδρος της ΕΚ.

Βασ. Λαζαράκου: Ανοιχτή επικοινωνία με εισηγμένες για την Εταιρική Διακυβέρνηση

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κα Βασιλική Λαζαράκου εκφράζει την ικανοποίησή της για το νέο νόμο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και αναλύει στο Euro2day.gr τις επόμενες σημαντικές κινήσεις της Επιτροπής, που δρομολογούνται μετά την ψήφιση του συγκεκριμένου πλαισίου.  

Παράλληλα, ανοίγει ένα δίαυλο επικοινωνίας-συνεννόησης με τις εισηγμένες εταιρείες, με στόχο την εφαρμογή στην πράξη του νέου πλαισίου, δηλώνοντας πως «η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σκοπεύει να συνδράμει, με όσα μέσα διαθέτει, τις εισηγμένες εταιρείες για να ανταποκριθούν στο νέο θεσμικό πλαίσιο. Θα είμαστε ενεργοί σε κάθε φάση της υλοποίησης του νέου πλαισίου. Δεν θα αρκεστούμε μόνο στην άσκηση εποπτείας, αλλά θα συνδράμουμε ουσιαστικά όπου χρειαστεί με οδηγίες, εγκυκλίους και διευκρινίσεις. Αυτό εντάσσεται και στο πλαίσιο των ενεργειών που ήδη έχουμε δρομολογήσει για ενίσχυση της προληπτικής εποπτείας».

Τέλος, η κα Λαζαράκου δεν αποφεύγει να απαντήσει και στα σχόλια που έχουν διατυπωθεί για το αυξημένο κόστος που θα επιφέρει το νέο πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης στους μικρού μεγέθους εισηγμένους ομίλους: «Η ανησυχία για το κόστος είναι κατανοητή, αλλά δεν πρέπει να αποτελεί τροχοπέδη για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου και την αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων», τονίζει, συμπληρώνοντας πως «η βέλτιστη εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων εταιρειών πρωτίστως ωφελεί τις ίδιες τις εισηγμένες, καθώς διασφαλίζει την καλύτερη λειτουργία τους και την ανταγωνιστικότητά τους στο διεθνές περιβάλλον».

Κυρία Λαζαράκου, μπορείτε να προχωρήσετε σε μια πρώτη αποτίμηση του νέου νόμου για την Εταιρική Διακυβέρνηση που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή;

Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, που το νομοσχέδιο για την Εταιρική Διακυβέρνηση και τις λοιπές διατάξεις της κεφαλαιαγοράς που εισηγηθήκαμε, σε μία προσπάθεια εκσυγχρονισμού του προϋπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, έτυχε τόσο ευρείας αποδοχής από τη Βουλή. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το πρώτο νομοσχέδιο που συγκέντρωσε τη συναίνεση των τεσσάρων από τα πέντε κόμματα της Βουλής, κάτι που αναδεικνύει τη σημασία αυτής της προσπάθειας εκσυγχρονισμού της κεφαλαιαγοράς και των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών. 

Η διοίκηση της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε θέσει από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα ως προτεραιότητα την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου, ξεκινώντας από αυτό της Εταιρικής Διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία της αγοράς. 

Είναι σημαντικό όμως να αναφέρουμε ότι ο νέος νόμος περιλαμβάνει επιπλέον ρυθμίσεις που αφορούν την ενσωμάτωση νεότερης κοινοτικής νομοθεσίας σε θέματα κεφαλαιαγοράς, την υιοθέτηση ενός ειδικού τύπου οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων με μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου -κάτι το οποίο δεν υπήρχε μέχρι σήμερα ως δυνατότητα στην Ελλάδα- καθώς και επιμέρους τροποποιήσεις της εθνικής νομοθεσίας σε θέματα που έχρηζαν βελτιώσεων ή ρυθμίσεων (όπως Επιτροπή Ελέγχου εισηγμένων εταιρειών και άλλα).

Τι προσπαθεί τελικά να βελτιώσει το νέο θεσμικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά την Εταιρική Διακυβέρνηση;

Ειδικά ως προς την εταιρική διακυβέρνηση, η οποία προφανώς έχει θεμελιώδη σημασία για την κεφαλαιαγορά, θα ήθελα να επισημάνω ότι κατά τους προηγούμενους μήνες, η Επιτροπή μελέτησε τα προβλήματα που είχαν εντοπιστεί στην πράξη, έτσι ώστε στη συνέχεια να προτείνει συγκεκριμένους τρόπους επίλυσης και ενίσχυσης των ειδικότερων ελεγκτικών μηχανισμών.  

Ενδεικτικά αναφέρω την ενδυνάμωση του θεσμού του εσωτερικού ελεγκτή με αναβάθμιση και ενίσχυση των προσόντων του, την αποτελεσματικότερη διάρθρωση των διοικητικών συμβουλίων μίας εισηγμένης εταιρείας με υποχρέωση για υιοθέτηση πολιτικής καταλληλότητας για τα μέλη του ΔΣ, την υιοθέτηση περισσότερων κριτηρίων ανεξαρτησίας που θα πρέπει να πληρούνται για τον χαρακτηρισμό μελών ως ανεξάρτητων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, την ενίσχυση του ρόλου των ανεξάρτητων μελών και την αναθεώρηση των υφιστάμενων κυρώσεων, ώστε να προβλέπονται κυρώσεις για όλες τις διατάξεις και άλλα.

Υπήρχαν εισηγμένες εταιρείες που περίμεναν την ψήφιση του νόμου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ενόψει των ετήσιων τακτικών τους γενικών συνελεύσεων. Θα τις ενημερώσετε για τις απαιτούμενες αλλαγές στις οποίες καλούνται να προχωρήσουν;

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε συνέχεια πολλαπλών ερωτημάτων που έλαβε από τις εποπτευόμενες εταιρείες, απέστειλε αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου και ενόψει των γενικών συνελεύσεων που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο, κάποιες επισημάνσεις και διευκρινίσεις ως προς θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του νόμου για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου. 

Με τον τρόπο αυτό, προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τις εισηγμένες να προετοιμαστούν για τις γενικές τους συνελεύσεις. Επισημαίνουμε ότι οι διατάξεις του νέου νόμου που αφορούν στην εκλογή των μελών του ΔΣ έχουν έναρξη ισχύος μετά από δώδεκα μήνες, ενώ οι διατάξεις για την Επιτροπή Ελέγχου έχουν άμεση ισχύ από τη δημοσίευση του νόμου (εντάχθηκε στο ΦΕΚ της 17ης Ιουλίου). 

Στόχος είναι να απαντηθούν τα ερωτήματα των εταιρειών, ώστε να μην υπάρχουν ασάφειες στην αγορά. Η ΕΚ σκοπεύει να συνδράμει με όσα μέσα διαθέτει τις εισηγμένες εταιρείες για να ανταποκριθούν στο νέο θεσμικό πλαίσιο. Θα είμαστε ενεργοί σε κάθε φάση της υλοποίησης του νέου πλαισίου, δεν θα αρκεστούμε μόνο στην άσκηση εποπτείας, αλλά θα συνδράμουμε ουσιαστικά τις εισηγμένες εταιρείες με οδηγίες, εγκυκλίους και διευκρινίσεις όπου χρειαστεί. 

Σημειώστε ότι ήδη ξεκινήσαμε έναν κύκλο επαφών one to one με τις διοικήσεις των εισηγμένων, προκειμένου να συζητήσουμε τα τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να βοηθήσουμε στην επίλυσή τους όπου απαιτείται. Αυτό εντάσσεται και στο πλαίσιο των ενεργειών που ήδη έχουμε δρομολογήσει για ενίσχυση της προληπτικής εποπτείας.

Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις μετά την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου, που θα δρομολογήσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς;

Με βάση το νέο νόμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα πρέπει να εκδώσει αποφάσεις και κατευθυντήριες γραμμές για περαιτέρω εξειδίκευση συγκεκριμένων θεμάτων. Ειδικότερα, θα πρέπει να δημοσιεύσουμε κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της πολιτικής καταλληλότητας, που αποτελεί μία νέα πρόβλεψη του νέου νόμου. Επισημαίνεται ότι αυτό είναι κάτι που απαιτεί περαιτέρω μελέτη, κυρίως του πλαισίου που υφίσταται και σε άλλες χώρες, ώστε η πολιτική καταλληλότητας των ελληνικών εταιρειών να είναι σε εναρμόνιση με αυτά που ισχύουν στις αγορές άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 

Επιπλέον, θα εκδώσουμε απόφαση για την εξειδίκευση του συστήματος προσδιορισμού, υπολογισμού και επιμέτρησης του ύψους των κυρώσεων ανά παράβαση, για το οποίο θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω διαβούλευση με τους φορείς. 

Άλλη υποχρέωση για έκδοση απόφασης είναι ο καθορισμός κάθε ειδικότερου ζητήματος σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές ή τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου. Επίσης, η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει απόφαση για να καθορίσει τον χρόνο, τη διαδικασία, την περιοδικότητα και κάθε ειδικότερο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της αξιολόγησης του Συστήματος εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τα χαρακτηριστικά που αφορούν στα πρόσωπα που τη διενεργούν. 

Στόχος μας είναι οι αποφάσεις που θα εκδώσουμε να συμβάλουν στην αποφυγή ασαφειών και συνεπώς στην αποτελεσματικότερη και ουσιαστική λειτουργία του νέου πλαισίου της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Αρκετές εισηγμένες εταιρείες, ιδιαίτερα οι μικρότερες σε μέγεθος, θεωρούν ότι ο νέος νόμος περί Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι αρκετά δαπανηρός. Πώς σχολιάζετε τη συγκεκριμένη άποψη;

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή, σχολιάστηκε το θέμα του κόστους σε συνάρτηση με τις υποχρεώσεις που θέτει το νέο πλαίσιο για τις εισηγμένες. Προφανώς η αύξηση του κόστους θα αποτελέσει μεγαλύτερο πρόβλημα για τις μικρότερες εταιρείες που δεν λειτουργούσαν ήδη, όπως αναφέρεται στο νέο νόμο, και όχι για τις μεγαλύτερες. Ακριβώς για αυτό τον λόγο, δόθηκε δυνατότητα οι θεσμοθετούμενες επιτροπές του ΔΣ να είναι μία και όχι περισσότερες, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των μικρότερων εταιρειών. Η ανησυχία για το κόστος είναι κατανοητή, αλλά δεν πρέπει να αποτελεί τροχοπέδη για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου και την αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων. 

Θα ήθελα να τονίσω ότι τον σημαντικότερο ρόλο για τη σωστή εφαρμογή του νέου πλαισίου θα παίξει η συνειδητοποίηση από όλους τους παράγοντες της αγοράς ότι η βέλτιστη εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων εταιρειών πρωτίστως ωφελεί τις ίδιες τις εισηγμένες, καθώς διασφαλίζει την καλύτερη λειτουργία τους και την ανταγωνιστικότητά τους στο διεθνές περιβάλλον. Η επένδυση που απαιτείται για την καλύτερη οργάνωση μίας εταιρείας βοηθάει συν τοις άλλοις και στην προσέλκυση επενδυτών.

Συνεπώς, ευελπιστούμε ότι το νέο πλαίσιο θέτει τις βάσεις για να ενισχύσουμε και θωρακίσουμε την κεφαλαιαγορά μας. 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v