Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οι δέκα εντολές της Εφορίας για τους ελέγχους

Καλοκαιρινό κυνήγι στη φοροδιαφυγή ξεκινά η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Ποια είναι η στόχευση και πώς οι άμεσοι έλεγχοι θα δώσουν επιπλέον όπλα στους εφοριακούς. Γράφει ο Παναγιώτης Παντελής.

  • Του Παναγιώτη Παντελή*
Οι δέκα εντολές της Εφορίας για τους ελέγχους

Εντείνει η ΓΓΔΕ τους ελέγχους στην αγορά για την έκδοση αποδείξεων. Η Γενική Γραμματεία έδωσε εντολή και σχετικές οδηγίες σε όλες τις ΔΟΥ της χώρας, πλην των ΔΟΥ ΦΑΕ, Πλοίων και κατοίκων εξωτερικού, να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να μεριμνήσουν για τη συγκρότηση και λειτουργία συνεργείων μερικών επιτόπιων ελέγχων για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της τήρησης βιβλίων και της έκδοσης φορολογικών στοιχείων για όλους όσοι ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά, με προτεραιότητα σε κλάδους με υψηλή παραβατικότητα. 

Τα συνεργεία ελέγχου θα αποτελούνται από δύο τουλάχιστον υπαλλήλους, ανεξάρτητα από το τμήμα που θα υπηρετούν και θα διενεργούν μερικούς επιτόπιους ελέγχους τις πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες, για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4308/14 (ΕΛΠ), του Ν. 2859/00, του Ν. 4172/13. Οι έλεγχοι θα διενεργούνται από τους υπαλλήλους των ΔΟΥ, εκτός των ορίων της χωρικής της αρμοδιότητας και θα είναι καθημερινές συμπεριλαμβανομένων του Σαββάτου και της Κυριακής, με γενική χειρόγραφη εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι θα παρασχεθεί και η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας στη διενέργεια των μερικών επιτόπιων ελέγχων.

Οδηγίες διενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων

1. Θα διενεργείται έλεγχος στη διακίνηση αγαθών, στην πώληση αυτών και στην παροχή υπηρεσιών και την έκδοση των προβλεπόμενων παραστατικών (βλ. ΠΟΛ. 1003 / 31.12.2014).

2. Το συνεργείο στον δρόμο ή στην έξοδο των πελατών από την επαγγελματική εγκατάσταση θα ζητά το προβλεπόμενο παραστατικό. Στους ελέγχους των επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής, η είσοδος των συνεργείων στους εσωτερικούς χώρους είναι απαραίτητη.

3. Το συνεργείο θα θεωρεί τα βιβλία και τα στοιχεία. Στη συνέχεια θα ελέγχεται αν αποδόθηκαν οι επιρριπτόμενοι και παρακρατούμενοι φόροι (ΦΠΑ, ΦΜΥ, αμοιβές τρίτων κ.τ.λ.).

4. Όταν διαπιστωθεί παράβαση, θα επιδίδεται στον υπόχρεο προσωρινός προσδιορισμός προστίμου μαζί με σχετικό σημείωμα διαπιστώσεων.

5. Σε 20 μέρες ο φορολογούμενος καλείται να υποβάλει ενδεχόμενες αντιρρήσεις στην επιβολή προστίμου. Στη συνέχεια συντάσσεται έκθεση ελέγχου και εκδίδεται οριστική πράξη επιβολής προστίμου.

6. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις επιχειρήσεις που διαθέτουν P.O.S. σε σχέση με τα capital controls.

7. Έχει καταργηθεί από 1.1.2014 η υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων που προβλέπονταν από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., οπότε τα συνεργεία θα ζητούν πληροφορίες από τους εξερχόμενους πελάτες για τις υπηρεσίες που έλαβαν και στη συνέχεια θα ελέγχουν αν εκδόθηκαν τα προβλεπόμενα παραστατικά του 4308/ 14.

8. Σε περίπτωση που ο έλεγχος διενεργείται σε επιχειρήσεις με οργανωμένα λογιστήρια σε μέρες και ώρες που το λογιστήριο δεν λειτουργεί, ο έλεγχος να μη ζητά για θεώρηση τα λογιστικά βιβλία ούτε να καταλογίζει παραβάσεις μη επίδειξης.

9. Σε περιπτώσεις που παραδίδονται τα τηρούμενα βιβλία, ελέγχονται και διασταυρώνονται οι δύο τελευταίες φορολογικές περίοδοι, ως προς τη συμφωνία τους με τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Σε περίπτωση διαφορών, τότε μόνο επεκτείνεται ο έλεγχος σε προηγούμενες φορολογικές περιόδους.

10. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται μη απόδοση ΦΠΑ, τότε υποδεικνύεται εγγράφως στον φορολογούμενο να εκπληρώσει την υποχρέωσή του, ενώ ενημερώνεται εγγράφως και η αρμόδια ΔΟΥ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η μη επιτόπια επίδειξη των δηλώσεων ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων δεν αποτελεί κατ’ αρχήν παράβαση. Θα πρέπει, όμως, τα συνεργεία να κοινοποιούν στον φορολογούμενο εγγράφως να προσκομίσει τις δηλώσεις στην αρμόδια ΔΟΥ (ΠΟΛ 1254/2001).

Άρθρο 13 του 2523/1997 Αναστολή λειτουργίας Επαγγελματικών Εγκαταστάσεων

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών, καθώς και στις περιπτώσεις υποτροπής της μη έκδοσης ή της ανακριβούς έκδοσης. 

Εκτός των προστίμων, προβλέπεται και η κύρωση αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης για διάστημα μέχρι ένα μήνα.

Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί αναστολή λειτουργίας έως έξι μηνών, σε περιπτώσεις υποτροπής μέσα σε διάστημα τριών ετών από την πρώτη αναστολή λειτουργίας.

Στο πλαίσιο του ελέγχου θα επιβάλλεται η αναστολή λειτουργίας, όταν παρεμποδίζεται η διενέργεια φορολογικού ελέγχου με χρήση βίας ή απειλών κατά των ελεγκτών.

Είναι ο τρόπος, με τον οποίο τα συνεργεία εντόπιου ελέγχου θα δραστηριοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Επιπλέον, αν κάποιος πάρει υπόψιν του τα τεχνικά μέσα (αυτοκίνητα κ.τλ.) που η Γενική Γραμματεία δίνει στους ελεγκτές, μάλλον κάποιος θα πρέπει να σκεφτεί δύο φορές τη μη έκδοση αποδείξεων και σε συνδυασμό με τα νέα πρόστιμα.

Θεωρώ ότι υπάρχει ακόμα κάτι πιο σημαντικό, που αναφέρουν οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας. Σκοπός της δεν είναι μόνο ο εντοπισμός των τυπικών παραβάσεων, που αφορούν στις υποχρεώσεις των φορολογουμένων στην τήρηση των βιβλίων και στην μη έκδοση στοιχείων. Με τα συνεργεία επιτόπιου ελέγχου αποσκοπεί στη συγκέντρωση πληροφοριών για τη συμπεριφορά των φορολογουμένων, με όλα αυτά τα στοιχεία να αξιοποιούνται για τον εντοπισμό της αποκρυφθείσας φορολογητέας ύλης στο πλαίσιο των έμμεσων τεχνικών ελέγχου.

 

* O κ. Παναγιώτης Παντελής είναι ο ιδρυτής του λογιστικού - φοροτεχνικού γραφείου Παντελής Παν. και Συνεργάτες.


Oι απόψεις που διατυπώνονται σε ενυπόγραφο άρθρο γνώμης ανήκουν στον συγγραφέα και δεν αντιπροσωπεύουν αναγκαστικά, μερικώς ή στο σύνολο, απόψεις του Euro2day.gr.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v