Δείτε εδώ την αποκλειστική συνεργασία του Euro2day.gr

Ομαδική ασφάλιση: Λύση-κλειδί για εργαζόμενους και εργοδότες

Γιατί οι ομαδικές ασφαλίσεις ενδείκνυνται στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης. Πώς ενισχύουν οι εργοδότες το Employee Value Proposition. Αποκαλυπτικά στοιχεία και συμπεράσματα της μελέτης EBTS. Τι δηλώνει ο Γ. Ζερβουδάκης της MetLife.

Ομαδική ασφάλιση: Λύση-κλειδί για εργαζόμενους και εργοδότες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια ειδική έρευνα, η Employee Benefits Trends Study (EBTS) της ασφαλιστικής εταιρείας MetLife, που διεξάγεται από ανεξάρτητη εταιρία ώστε να διασφαλιστεί παγκοσμίως η εφαρμογή κοινών και αυστηρών προτύπων.

Στις ΗΠΑ, η αντίστοιχη μελέτη τρέχει ετησίως τα τελευταία 15 χρόνια και αξιολογείται υψηλά από τους εργοδότες και τους Brokers.

Σύμφωνα με την ασφαλιστική εταιρεία, «η επιτυχία που σημείωσε η μελέτη στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον παγκοσμίως, μας ώθησαν να αρχίσουμε να εξετάζουμε τις αντίστοιχες τάσεις και σε άλλες αγορές, έτσι ώστε να μπορούμε να κατανοούμε την παγκόσμια αγορά παροχών ομαδικής ασφάλισης. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε τρέξει την αντίστοιχη έρευνα σε άλλες 11 χώρες εκτός ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα.

Η μεθοδολογία που ακολουθείται σε όλες τις χώρες είναι κοινή. Μελετάται ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα εργοδοτών και εργαζομένων που προέρχονται από διάφορους κλάδους.

Η έρευνα στην Ελλάδα έτρεξε το Γ’ τρίμηνο του 2016 σε 4 πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλος & Ηράκλειο), μέσω προσωπικών συνεντεύξεων, και σκοπός της ήταν να αποτυπώσει τις τρέχουσες πρακτικές και τάσεις στις παροχές ομαδικής ασφάλισης.

«Απευθυνθήκαμε σε 151 εταιρίες του ιδιωτικού τομέα, ελληνικές & πολυεθνικές, που είχαν ενεργό πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης, και συνομιλήσαμε με τους επικεφαλής των εταιριών αυτών (CEO, CFO, HR). Παράλληλα, πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις με 302 εργαζομένους αυτών των εταιριών».

Β. Τι κατέδειξε η έρευνα

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, υπάρχει το «Παράδοξο Παραγωγικότητας». Δηλαδή, παρά τις επενδύσεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις που υποστηρίζουν την αύξηση της αποδοτικότητας των εργαζομένων, η παραγωγικότητα των εργαζομένων μειώνεται.

Με άλλα λόγια, αυτή η έλλειψη παραγωγικότητας θα βλάψει τις μακροπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές και είναι προς το συμφέρον των εργοδοτών να λάβουν μέτρα για την αύξηση της παραγωγικότητας, ωστόσο αυτό πρέπει να επιτευχθεί χωρίς σημαντική αύξηση του κόστους.

Στην πιο πρόσφατη μελέτη στις ΗΠΑ, το 80% των εργοδοτών δήλωσε ότι ο έλεγχος του κόστους των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας ήταν ο «νούμερο ένα» λόγος για την προσφορά παροχών ομαδικής ασφάλισης. Και παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ είναι μια ιδιαίτερη αγορά, δεδομένου ότι πολλοί εργαζόμενοι στηρίζονται μόνο στον εργοδότη τους για παροχές υγείας και πρόνοιας, παρατηρείται αντίστοιχη τάση και σε άλλες αγορές σε όλο τον κόσμο (84% στην Κίνα, 78% στα ΗΑΕ, 28% στην Αυστραλία και 25% στην Αίγυπτο).

Στην Ελλάδα, σχεδόν το 25% των εργοδοτών ανησυχεί ιδιαίτερα για τον έλεγχο του κόστους αυτών των παροχών.

Επίσης σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΤτΕ, 427.000 Έλληνες, ως επί το πλείστον νέοι και μορφωμένοι, έχουν μεταναστεύσει από το 2008 έως σήμερα. Την ίδια στιγμή, η προσέλκυση, διατήρηση και ανάπτυξη των καλύτερων ταλέντων αναγνωρίζεται ότι είναι το «κλειδί» για να παραμείνουν ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις.

Έτσι λοιπόν οι επιχειρήσεις πρέπει να βρουν τρόπους να διακρατήσουν αυτούς τους εργαζόμενους, εν μέρει περιορίζοντας οποιονδήποτε οικονομικό κίνδυνο που πηγάζει από την παραμονή και διαμονή τους στην Ελλάδα.

Παρόλο που οι εργοδότες στην Ελλάδα ανησυχούν λιγότερο από ό,τι σε άλλες χώρες στην Ευρώπη για την έλλειψη ταλέντων, υποφέρουν όταν ταλαντούχοι εργαζόμενοι αποχωρούν από τις επιχειρήσεις τους.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να χάνει πολλούς νέους εργαζόμενους με ειδικές δεξιότητες, οι οποίοι αποφασίζουν να μετακινηθούν σε εταιρείες του εξωτερικού.

Η σημασία της αφοσίωσης

Σε όλο τον κόσμο, οι οργανισμοί κατανοούν τη συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ της παραγωγικότητας και του αισθήματος αφοσίωσης των εργαζόμενων στον χώρο εργασίας. Στην Ελλάδα, η παροχή προγραμμάτων Ομαδικής Ασφάλισης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.

Το 96% των εργοδοτών μας δήλωσε ότι η προσφορά προγραμμάτων Ομαδικής Ασφάλισης είναι «σημαντική» ή «πολύ σημαντική» για την αύξηση της ικανοποίησης των εργαζόμενων.

Επίσης, το 88% τις θεωρεί «σημαντικές» ή «πολύ σημαντικές» για την αύξηση της παραγωγικότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το 24% των εργοδοτών δήλωσε ότι παρατήρησε τους τελευταίους 12 μήνες βελτίωση στο αίσθημα αφοσίωσης των εργαζόμενων, ενώ το 43% ανέφερε βελτίωση στην παραγωγικότητα, ποσοστά που ακολουθούν τις τάσεις του EBTS παγκοσμίως.

Με άλλα λόγια, παρά το τι συμβαίνει στην ελληνική οικονομία, αξίζει να επενδύσουμε στην αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της παρακίνησης των εργαζόμενων.

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι παρόλο που σχεδόν το 60% των εργαζόμενων δηλώνει ότι είναι ικανοποιημένο από τη δουλειά του, υπάρχουν σαφείς προσδοκίες για περαιτέρω εξέλιξη. Έτσι λοιπόν, παρά τα υψηλά ποσοστά ικανοποίησης, περίπου το 20% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα επιθυμούσε και θα επιδιώξει να εργαστεί σε άλλο εργοδότη μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Και το σημαντικότερο, το 50% αυτών είναι υψηλά αμειβόμενοι εργαζόμενοι, οι οποίοι το πιθανότερο είναι είτε να κατέχουν κάποια εξειδίκευση είτε κάποια σημαντική θέση μέσα στον οργανισμό.

Μια θεωρία πίσω από το γιατί να συμβαίνει αυτό είναι ότι, λόγω της υψηλής ανεργίας, οι εργαζόμενοι από την μία πλευρά αισθάνονται τυχεροί που εργάζονται και για τον λόγο αυτό η ικανοποίηση από την εργασία είναι μεγάλη, αλλά από την άλλη πλευράν οι νέοι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι που είναι ικανοί ή έχουν κάποια εξειδίκευση και αισθάνονται σιγουριά για τον εαυτό τους, έχουν ταυτόχρονα και φιλοδοξίες για περαιτέρω εξέλιξη και είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε αλλαγές.

Με μια τεράστια δεξαμενή ταλέντων, που μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην ΕΕ, οι εργοδότες στην Ελλάδα πρέπει να βρουν ουσιαστικούς τρόπους για να ενδυναμώσουν το Employee Value Proposition, ελέγχοντας ταυτόχρονα το κόστος.

Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο που προέκυψε από την έρευνα είναι ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης της ικανοποίησης των εργαζόμενων μέσω των παροχών και έτσι δίνεται η δυνατότητα στους εργοδότες να διαφοροποιηθούν.

Υπάρχει ένα σαφές κενό αντίληψης μεταξύ των εργαζόμενων που είναι «πολύ ικανοποιημένοι» και των εργαζόμενων που είναι «δυσαρεστημένοι» με τις παροχές που απολαμβάνουν από τον εργοδότη τους.

Για παράδειγμα, μόνο το 63% των εργαζόμενων είπε ότι είναι ικανοποιημένοι με το Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης που τους παρέχει ο εργοδότης τους, ποσοστό ικανοποίησης σημαντικά χαμηλότερο σε σύγκριση με άλλες χώρες όπως η Ρωσία (87% ικανοποίηση) και το Ηνωμένο Βασίλειο (82% ικανοποίηση).

Ωστόσο, πολλοί εργοδότες αναγνωρίζουν τα οφέλη στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη διακράτηση των ταλέντων μέσω των παροχών Ομαδικής Ασφάλισης

Στις διάφορες χώρες που ερευνήθηκαν, παρατηρείται ότι η «αύξηση της ικανοποίησης από την εργασία» και η «αύξηση της παραγωγικότητας» αποτελούν τους κύριους λόγους για τους οποίους οι εργοδότες προσφέρουν τέτοια προγράμματα.

Ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου έχουν υπάρξει πολιτικές και οικονομικές ανακατατάξεις, τα ποσοστά αυτά τείνουν να είναι υψηλότερα. Οι εργαζόμενοι αξιολογούν πολύ υψηλά τις παροχές που τους παρέχει ο εργοδότης τους σε αυτές τις αγορές.

• Το 96% των εργοδοτών δήλωσε την ικανοποίηση των εργαζόμενων ως το νούμερο ένα λόγο για την παροχή προγραμμάτων Ομαδικής Ασφάλισης.

• Το 93% βελτίωση της υγείας και ευεξίας

• Το 89% διαχείριση κόστους υπηρεσιών υγείας

• Το 88% αύξηση της παραγωγικότητας

• Το 84% διακράτηση

Στην Ελλάδα, το 58% των εργαζόμενωνδήλωσε ότι αξιολογεί υψηλά τις παροχές Ομαδικής Ασφάλισης που προσφέρει ο εργοδότης τους. Κι ενώ οι περισσότεροι δηλώνουν ότι εκτιμούν το πακέτο που λαμβάνουν σήμερα, όταν ρωτήσαμε τους εργαζόμενους που σκέφτονται να αλλάξουν εργοδότη τους επόμενους 12 μήνες, τι θα τους έκανε να παραμείνουν στον σημερινό τους εργοδότη, το 74% δήλωσε την αύξηση του μισθού ως τον κυριότερο λόγο και ένα εντυπωσιακό 57% την ενίσχυση των ασφαλιστικών παροχών σε πλήθος και σε κεφάλαια κάλυψης.

Άλλοι λόγοι αποτελούν η μείωση του εργασιακού άγχος (50%) και η αύξηση της συνεισφοράς στα Συνταξιοδοτικά Προγράμματα (36%).

Σε ένα περιβάλλον τόσο ανταγωνιστικό όσο η Ελλάδα, τα ευρήματά μας ενισχύουν τη πεποίθησή μας ότι η ενίσχυση του Employee Value Proposition μέσω της βελτίωσης των παροχών Ομαδικής Ασφάλισης μπορεί να αποτελέσει σύμμαχο στη μάχη για τη διακράτηση των καλύτερων.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι εργοδότες θεωρούν ότι η αφοσίωση των εργαζόμενων προς την εταιρεία αποτελεί πρόκληση και θεωρούν ότι τα προνόμια μέσω ομαδικών προγραμμάτων μπορούν να την αντιμετωπίσουν.

Τελικά πόσο συμβάλλουν τα Ομαδικά προγράμματα στην ενίσχυση της αφοσίωσης των εργαζόμενων;

Αναλύοντας λοιπόν τις απαντήσεις των εργαζόμενων διαπιστώσαμε ότι, όταν οι εργαζόμενοι νιώθουν ότι ο εργοδότης τους νοιάζεται για τη Φυσική & Πνευματική τους Υγεία, αυξάνει κατά 8% τον βαθμό της Αφοσίωσής τους στην εταιρεία.

Οι επόμενες κινήσεις

Πώς λοιπόν μπορούν οι εργοδότες να χρησιμοποιήσουν αυτές τις γνώσεις ώστε να αναπτύξουν τις στρατηγικές εκείνες που θα βοηθήσουν τους εργαζόμενούς τους και θα έχουν τα περισσότερα για αυτούς οφέλη;

1. Διαφοροποιήστε τις παροχές Ομαδικής Ασφάλισης που προσφέρετε και εξετάστε το ενδεχόμενο της συγχρηματοδότησης.

Υπάρχουν πολλές περιοχές ασφαλιστικών αναγκών που δεν καλύπτονται. Περισσότερες παροχές για τα στελέχη θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος για να διαμορφώσετε ελκυστικά πακέτα για εργαζόμενους με υψηλή εξειδίκευση και κινητικότητα. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι οι εργαζόμενοι θα ήταν πρόθυμοι (55%) να συμμετέχουν στο κόστος για τις παροχές αυτές.

2. Βοηθήστε τους εργαζόμενους να μεριμνήσουν για τη συνταξιοδότησή τους.

Βοηθώντας τους εργαζόμενους να αισθάνονται οικονομικά ασφαλείς, μπορεί να βελτιωθεί η παραγωγικότητά τους. Οι εργαζόμενοι δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για την περίοδο της συνταξιοδότησης και αναζητούν βοήθεια.

3. Βελτιώστε την υγεία των εργαζόμενων

Παρατηρούμε ότι η ευεξία αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία τόσο για τη διαχείριση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης όσο και για τη βελτίωση της αφοσίωσης, καθώς μπορείτε να προσφέρετε προγράμματα διαχείρισης υγείας και ευεξίας που καλύπτουν τις ανησυχίες των εργαζομένων σας.

4. Αύξηση της αντίληψης της αξίας των προγραμμάτων Ομαδικής Ασφάλισης

Η επικοινωνία των παροχών Ομαδικής Ασφάλισης παίζει καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση των εργαζόμενων και στην αύξηση της αντίληψης της αξίας των παροχών.

Δήλωση Γ. Ζερβουδάκη

Σύμφωνα με τον κ. Γιώργο Ζερβουδάκη, Head of Face to Face Distribution & Emploee Benefits στη MetLife, «η έρευνα Employee Benefits Trends Study (EBTS) αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες μελέτες του είδους και εξετάζει τόσο την πλευρά των εργοδοτών όσο και των εργαζόμενων σχετικά με το θέμα της ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα. Σε αυτήν, συμμετείχαν 151 εταιρείες, ελληνικές & πολυεθνικές, που είχαν ενεργό πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης. Μέσα από εκατοντάδες συνεντεύξεις σε top level managers, εξήχθησαν συμπεράσματα αναφορικά με τη σημασία της ασφάλειας για τους εργαζόμενους και το πόσο είναι αλληλένδετη με την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη των εταιρειών.

Τα προγράμματα της Ομαδικής Ασφάλισης είναι ένας έμπρακτος τρόπος για να δείξουν οι εργοδότες στους εργαζόμενους τους ότι νοιάζονται για αυτούς και ότι τους υποστηρίζουν. Όσο περισσότερο εκτιμούν οι εργαζόμενοι το ενδιαφέρον και την υποστήριξη από τον προϊστάμενό τους, τόσο μεγαλύτερη είναι η αφοσίωση και η δέσμευσή τους προς τον εργοδότη. Από τα ευρήματα της έρευνας διαπιστώνουμε ότι, αν ένας εργοδότης καταφέρει να αυξήσει την προσλαμβάνουσα αξία του εργαζόμενου για το ενδιαφέρον και την υποστήριξη που του προσφέρει στο περιβάλλον εργασίας κατά 1 μονάδα, σε κλίμακα συμφωνίας 7 βαθμών, η αίσθηση της αφοσίωσης του εργαζόμενου προς αυτόν αυξάνεται κατά 8%. Επιπλέον στοιχεία μάς δείχνουν ότι, μεταξύ εργαζόμενων που επιθυμούν να αλλάξουν εργοδότη μέσα στην επόμενη χρονιά, το 57% δηλώνει ότι ένα βελτιωμένο πακέτο παροχών ομαδικής ασφάλισης θα τους προέτρεπε να μείνουν.

Η MetLife έχει την τεχνογνωσία που απαιτείται ώστε να σχεδιάζει προγράμματα ομαδικών ασφαλίσεων για επιχειρήσεις, που καλύπτουν τις ανάγκες των εργαζόμενων, δημιουργώντας κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης στο εργασιακό περιβάλλον, και παράλληλα προσαρμόζονται στις δυνατότητες κάθε επιχείρησης. Με αυτό τον τρόπο, οι επιχειρήσεις μπορούν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των εργαζόμενων με λύσεις βιώσιμες και πρακτικές, προσαρμοσμένες στο προφίλ τους».

Ο Γιώργος Ζερβουδάκης είναι Head of Face to Face Distribution & Emploee Benefits στην MetLife.

Στέφανος Kοτζαμάνης kotzamanis@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus