Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

One person with a belief is a social power equal to ninety-nine who have only interests
JOHN STUART MILL (1806-1873)
English Philosopher in Representative Government

Αποποίηση ευθυνών
Νοε 27 2015

Βάφτισαν τα έσοδα, περικοπές δαπανών στον προϋπολογισμό του 2016

Στον προϋπολογισμό του 2016 και ειδικότερα στον συνοπτικό πίνακα των δημοσιονομικών παρεμβάσεων, δίνονται αναλυτικά στοιχεία για τα έσοδα και τις δαπάνες.

Σύμφωνα με τον πίνακα, το σύνολο των παρεμβάσεων στο σκέλος των εσόδων ανήλθε σε 1,006 δισ. ευρώ το 2015 και 3,2 δισ. το 2016.

Τα περισσότερα έξτρα έσοδα προέρχονται από την «αναμόρφωση του κώδικα ΦΠΑ», την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, την αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε νομικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες, τον φόρο στα ενοίκια και το ειδικό τέλος ανά στήλη ΟΠΑΠ.

Από την άλλη πλευρά, οι παρεμβάσεις στο σκέλος των δαπανών επιμερίζονται σε 535 εκατ. ευρώ το 2015 και 2,53 δισ. το 2016.

Όμως, μια προσεκτική ματιά στα επιμέρους στοιχεία δείχνει ότι 403 εκατ. ευρώ το 2015 και 1,1 δισ. ευρώ την επόμενη χρονιά προήλθαν από τις εισφορές και λοιπές παροχές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης.

Με άλλα λόγια, καταχώρησαν την αύξηση των εισφορών για την υγεία που επιβλήθηκε στους συνταξιούχους ως περικοπή δαπανών. Ισως, επειδή το μέτρο οδηγεί σε μείωση των συντάξεων.

Όμως, η αύξηση των φόρων εισοδήματος οδηγεί επίσης σε μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, π.χ. των υπαλλήλων του δημοσίου, και θα έπρεπε να καταχωρείται ως περικοπή δαπανών του προϋπολογισμού.

Το σωστό θα ήταν το μέρος των περικοπών που αναφέρονται στις εισφορές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης να καταχωρηθούν στο σκέλος των παρεμβάσεων στα έσοδα.

Τότε, οι περικοπές δαπανών θα υποχωρούσαν σε μόλις 132 εκατ. ευρώ το 2015 και 1,4 δισ. το 2016 ενώ η αύξηση των εσόδων θα ήταν 1,4 δισ. φέτος και 4,3 δισ. ευρώ το 2016.

Επομένως, η δημοσιονομική προσαρμογή του 2015-2016 βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αύξηση των εσόδων από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές και έρχεται να αντιστρέψει την τάση της περιόδου 2013-2014.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v