Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

One person with a belief is a social power equal to ninety-nine who have only interests
JOHN STUART MILL (1806-1873)
English Philosopher in Representative Government

Αποποίηση ευθυνών
Δεκ 2 2020

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Covid-19 και οι επενδυτές

Από το 2015, οι εισηγμένες εταιρείες, πλην των τραπεζών, δεν υποχρεούνται να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα του α' και γ' τριμήνου.

Θα έπρεπε λοιπόν οι επενδυτές να περιμένουν μέχρι τον Απρίλιο του 2021, για να μάθουν ποιες ήταν οι επιπτώσεις της πανδημίας στα αποτελέσματα των εισηγμένων.

Ως εκ τούτου, η πρωτοβουλία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) με την οποία τους ζητά να ανακοινώσουν σημαντικές πληροφορίες για τις επιπτώσεις της Covid-19 στη θέση τους είναι πολύ σωστή, γιατί συνεισφέρει στη διαφάνεια και την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΚ έχει δώσει προθεσμία μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου στους εκδότες κινητών αξιών να γνωστοποιήσουν στο επενδυτικό κοινό σημαντικές πληροφορίες για τις επιπτώσεις της Covid-19 στα οικονομικά δεδομένα και στις προοπτικές τους.

Όπως διευκρινίζει στο σχετικό έγγραφό της, στην ανακοίνωση θα πρέπει να αναφέρονται «οι επιπτώσεις από την εξάπλωση της πανδημίας στα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη τους, στις προοπτικές και στην χρηματοοικονομική τους κατάσταση».

Πιο αναλυτικά:

«α) τα έσοδα από πωλήσεις, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA), για το γ' τρίμηνο της χρήσης 2020 και σε σωρευτική βάση, καθώς και τα συγκριτικά μεγέθη της περσινής περιόδου

β) σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση ή/και κεφαλαιακή διάρθρωση, καθώς και λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά το γ' τρίμηνο της χρήσης 2020.

Στην ως άνω ανακοίνωση θα πρέπει να περιλαμβάνεται, επίσης, κάθε γνωστή έως σήμερα σημαντική πληροφορία, ιδίως σχετική με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση της Covid-19, στα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη τους, στις προοπτικές ή στη χρηματοοικονομική τους κατάσταση.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v