Τιτλοποίηση

Σήμερα οι προσφορές για τα ακίνητα της Πειραιώς

Ποιοι από τους επτά μνηστήρες παραμένουν ενεργοί για το project Terra. Η πιθανή μείωση της περιμέτρου και η «μαγιά» των 1.604 ακινήτων. Διπλασιασμό εσόδων από μίσθωση ακινήτων προβλέπει το νέο business plan της τράπεζας.04 Αυγ 2022 - 08:03

Εθνική: Στην Βracebridge Capital το Project Frontier II

Τα συνολικά έσοδα για την ΕΤΕ ανέρχονται περίπου στο 45% της συνολικής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου, ύψους 1 δισ. ευρώ. Βελτίωση κεφαλαίων και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. 29 Ιουλ 2022 - 17:39

Τι σημαίνει η συνθετική τιτλοποίηση για τις ελληνικές τράπεζες

Ποια είναι τα σημαντικότερα οφέλη για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και την οικονομία συνολικά από τη χρήση ενός βασικού εργαλείου διαχείρισης κεφαλαίου. Δείτε αναλυτικά το HFSF Bulletin No2. 18 Ιουλ 2022 - 11:47

Αίτηση Πειραιώς σε ΥΠΟΙΚ για ένταξη του Sunrise III στον «Ηρακλή ΙΙ»

Μετά την υποβολή της σημερινής αίτησης από την Τράπεζα Πειραιώς, ο συνολικός αριθμός των υποβληθεισών αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙ» φθάνει τις έξι.11 Ιουλ 2022 - 18:07

Alpha Bank: Ολοκλήρωσε συνθετική τιτλοποίηση δανείων 0,65 δισ. ευρώ

Η Συναλλαγή δίνει στην Τράπεζα προστασία έναντι πιστωτικού κινδύνου πρώτης εξοφλητικής προτεραιότητας.06 Ιουλ 2022 - 18:14

Αυξάνεται το κόστος των κρατικών εγγυήσεων στον Ηρακλή

Η αύξηση του κόστους δανεισμού του δημοσίου έχει συμπαρασύρει το κόστος δανεισμού των τραπεζών όπως φαίνεται από τις αποδόσεις των ομολόγων που έχουν εκδώσει στη δευτερογενή αγορά.06 Ιουλ 2022 - 12:50

Πειραιώς: Κεφαλαιακή ενίσχυση 50 μ.β. από τρία συνθετικά swaps

Η τράπεζα θα αποκτήσει ασφάλιστρο προστασίας έναντι πιστωτικών ζημιών με τη μορφή χρηματοοικονομικής εγγύησης. Τα υποκείμενα δανειακά χαρτοφυλάκια θα παραμείνουν στον ισολογισμό της Τράπεζας.06 Ιουλ 2022 - 09:40

Εθνική: Αίτηση υπαγωγής του Frontier II στο Ηρακλής ΙΙ

Η αίτηση αφορά την τιτλοποίηση δανείων της ETE με την κωδική ονομασία “Frontier II”, συνολικής λογιστικής αξίας 1 δισ. ευρώ.29 Ιουν 2022 - 18:11

«Καλύτερη Τιτλοποίηση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» το Project Aurora της Alpha Bank

Τιμητική διάκριση για την τράπεζα από την κορυφαία διεθνή χρηματοοικονομική έκδοση EMEA Finance09 Ιουν 2022 - 12:16

v