Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τιτλοποίηση επιχειρηματικών δανείων από τις συστημικές τράπεζες

Στην τελική ευθεία η από κοινού τιτλοποίηση απαιτήσεων από δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το αίτημα για κρατική εγγύηση που υπέβαλαν Πειραιώς, Εθνική, Alpha και Eurobank και οι προβλέψεις που έχουν σχηματίσει.

Τιτλοποίηση επιχειρηματικών δανείων από τις συστημικές τράπεζες

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η τιτλοποίηση απαιτήσεων από χαρτοφυλάκιο με εξασφαλισμένα δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων (project Solar) καθώς οι τέσσερις συστημικές τράπεζες υπέβαλαν στις 2 Αυγούστου αίτηση στο υπουργείο Οικονομικών, για ένταξη των senior notes ομολογιών στο πρόγραμμα παροχής κρατικής εγγύησης (Ηρακλής ΙΙ).

Το χαρτοφυλάκιο Solar αποτελεί το πρώτο και μοναδικό εγχείρημα των συστημικών τραπεζών να διαχειριστούν από κοινού απαιτήσεις από δάνεια. Η διαχείρισή του, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, ανατέθηκε το 2018 στη doValue Hellas, η οποία εν συνεχεία απορροφήθηκε από τη doValue Greece. Στο τέλος του 2020 περιλάμβανε δάνεια μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων, μικτής λογιστικής αξίας 1,5 δισ. ευρώ.

Η τωρινή του περίμετρος δεν έχει διευκρινισθεί. Από την αίτηση, όμως, την οποία υπέβαλαν στο ΥΠΟΙΚ Πειραιώς, Εθνική, Alpha και Eurobank, προκύπτει ότι το ύψος των senior notes θα κινηθεί πέριξ των 320 εκατ. ευρώ. Πειραιώς, Alpha και Eurobank ταξινόμησαν το παραπάνω χαρτοφυλάκιο ως διακρατούμενο προς πώληση την 30η Ιουνίου και επιβάρυναν τα αποτελέσματά τους με προβλέψεις απομείωσης. Η Εθνική είχε προηγηθεί κατά έξι μήνες.

Η Πειραιώς πήρε, κατά τη διάρκεια του Α εξαμήνου, ζημιά απομείωσης 68 εκατ. ευρώ και αποτιμά τη συμμετοχή της στο μικτό χαρτοφυλάκιο με καθαρή λογιστική αξία 103 εκατ. ευρώ. Η Eurobank, μετά από συσσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης 201 εκατ. ευρώ, αποτιμά τη συμμετοχή της σε όρους καθαρής λογιστικής αξίας σε 71 εκατ. ευρώ (272 εκατ. προ προβλέψεων).

Στην Εθνική αναλογεί η μικρότερη «φέτα» του χαρτοφυλακίου, με τη μικτή λογιστική αξία της συμμετοχής να ανέρχεται σε 170 εκατ. ευρώ (στοιχεία 31/12/2021). Η καθαρή λογιστική αξία εκτιμάται ότι είναι σημαντικά χαμηλότερη, λόγω του υψηλού συντελεστή κάλυψης που έχει η Εθνική, δεν έχουν δοθεί, όμως, αναλυτικά στοιχεία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v