Άνοδος 0,18% στο Ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη

Ανάσα στην αγορά καθώς το Ενεργητικό έκλεισε υψηλότερα κατά 0,18% και διαμορφώθηκε στα 6,539 δις €.

του Κώστα Σιαμπράκου*

Ανάλυση του Κώστα Σιαμπράκου (KSMEIZON) για την αγορά των Α/Κ την Πέμπτη 21/9/2017

Μικρά «ανάσα» πήρε η αγορά των Α/Κ στη διάρκεια της Πέμπτης, καθώς με την αρωγή των θετικών αποδόσεων η αξία των υπό διαχείριση Α/Κ κινήθηκε ανοδικά. Πράγματι, το Ενεργητικό έκλεισε υψηλότερα κατά 0,18% και διαμορφώθηκε στα 6,539 δις €. Η αξία του θα κινείτο σε μεγαλύτερα επίπεδα, αλλά η σημαντική υποχώρηση των μεριδίων της τάξεως του -0,06%, «ροκάνισε» την άνοδο κατά 4,149 εκατ. € - όση δηλαδή ήταν η αξία των χθεσινών ρευστοποιήσεων.

Σε επίπεδο μέσης απόδοσης, η αγορά έκλεισε με κέρδη 0,26%, παρά την ανομοιογένεια των Α/Κ. Από τις 20 κατηγορίες, οι 17 σημείωσαν θετική μέση απόδοση, μία παρέμεινε αμετάβλητη και δύο οριακές απώλειες: το ένα Α/Κ που δραστηριοποιείται σε κρατικά ομόλογα Αναπτυσσομένων Χωρών με -0,12% και τα Σύνθετα Α/Κ Ειδικού Τύπου με -0,02%. Πρωταθλητές μέσης ανόδου των καθαρών τιμών ήταν τα 2 Μετοχικά Α/Κ Δείκτη με 0,97% και τα 33 Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 0,95%, αφομοιώνοντας πλήρως την ανοδική αντίδραση του ΧΑ. Ακολούθησαν τα 2 Μετοχικά Α/Κ Αμερικής με 0,58%, τα Μικτά Α/Κ με 0,40% και τα Σύνθετα Α/Κ Ειδικού Τύπου με 0,31%.

Κινητικότητα εκ μέρους των μεριδιούχων υπήρξε στο σύνολο των κατηγοριών. Παρά το γεγονός του έντονα αρνητικού ισοζυγίου εισροών/εκροών θα λέγαμε ότι υπήρξε μικτή επενδυτική διάθεση. Σε όγκο ρευστοποιήσεων ξεχώρισαν τα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας με 2,865 εκατ. € και τα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή με 2,776 εκατ. € (στη δεύτερη κατηγορία αρχίζει να παγιώνεται μία τάση ρευστοποιήσεων τις τελευταίες ημέρες). Ακολούθησαν τα Μικτά Α/Κ και τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 386 και 213 χιλ. €, αντιστοίχως.

Οι σημαντικότερες εισροές έλαβαν χώρα στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων με 1,851 εκατ. €, στα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με 588 χιλ. € (ακόμη μία ημέρα «θετικής ψήφου» από τους μεριδιούχους) και στα Ομολογιακά Α/Κ Κρατικά Αναπτυγμένων Χωρών με 138 χιλ. €.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Επεξεργασία στοιχείων: Κώστας Σιαμπράκος

*Ο Κώστας Σιαμπράκος είναι Σύμβουλος Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus