Συνοδευτικό υλικό μετοχής: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΚΟ

v