Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Σεπ 13 2006

Compucon: Η ”μισή αλήθεια” του εξαμήνου

Η Compucon διαπραγματεύεται στο ταμπλό με κεφαλαιοποίηση που προσεγγίζει τα 8 εκατ. ευρώ, όταν τα ίδια κεφάλαιά της (στοιχεία 30ής Ιουνίου) ανέρχονταν σε 6,3 εκατ. ευρώ.

Η πρώτη εικόνα των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων του εισηγμένου ομίλου δείχνει μεγάλη αύξηση εσόδων (άνω του 50%), θετικό EBITDA ύστερα από μια αρκετά ζημιογόνο επίδοση κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα και φυσικά ζημίες (0,22 εκατ. έναντι 1,25 εκατ.).

Ζημιογόνο λοιπόν εξάμηνο, αλλά πολύ καλύτερο από το αντίστοιχο περυσινό. Φαίνεται δηλαδή ότι κάτι αρχίσει να αλλάζει προς το καλύτερο.

Διαβάζοντας όμως τις παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή, η εντύπωσή μας αυτή μετριάζεται σημαντικά ή ακόμη και ακυρώνεται.

Έχουμε λοιπόν και λέμε:

Πρώτον, μια ζημιογόνος θυγατρική είναι αποτιμημένη στα βιβλία της εισηγμένης με 0,9 εκατ. ευρώ, σε ποσό δηλαδή περίπου... τριπλάσιο από τη λογιστική της αξία κατά την 30ή Ιουνίου…

Ο ορκωτός ελεγκτής αδυνατεί να εκφράσει γνώμη για το αν ”συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για τη μειωτική προσαρμογή της αξίας της επένδυσης”.

Δεύτερον, υπάρχουν απαιτήσεις ύψους 1,6 εκατ. από προηγούμενες χρήσεις (από το 2005 δηλαδή και πίσω), χωρίς να έχουν γίνει οι απαιτούμενες προβλέψεις, τις οποίες ο ορκωτός ελεγκτής τις υπολογίζει γύρω στις 360.000 ευρώ.

Και τρίτον, στις 31 Δεκεμβρίου η εισηγμένη είχε απαιτήσεις ύψους 1,48 εκατ. από τη θυγατρική της Compucon USA, οι οποίες βρίσκονταν σε καθυστέρηση.

Αντί λοιπόν για τη δημιουργία προβλέψεων, επελέγη στις 31 Δεκεμβρίου του 2005 η χορήγηση στη θυγατρική των ΗΠΑ μακροπρόθεσμου δανείου, μέσω του οποίου η θυγατρική αποπλήρωσε το υπόλοιπό της προς την εισηγμένη. Το θετικό είναι ότι το συγκεκριμένο δάνειο εξυπηρετείται κανονικά κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο.

Ύστερα από όλα αυτά, συνεχίζει κάποιος να διαπιστώνει την καλύτερη λειτουργική πορεία κατά το πρώτο εξάμηνο.

Ωστόσο, δεν είμαστε βέβαιοι για το κατά πόσο οι περυσινές τελικές ζημίες των 1,25 εκατ. ευρώ έχουν πραγματικά μειωθεί.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v