Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Δευ 23 Δεκ

Tips για επενδύσεις διά χειρός Τράπεζας της Ελλάδος

Tips για επενδύσεις διά χειρός Τράπεζας της Ελλάδος

Κατάρρευση των επενδύσεων σε ακίνητα: Η έκθεση επισημαίνει ότι ως αποτέλεσμα της έλλειψης εξωτερικής χρηματοδότησης αλλά και της βαθιάς ύφεσης οι ιδιωτικές επενδύσεις μειώθηκαν δραματικά, από 20% του ΑΕΠ το 2008 σε 11,4% το 2012.

Όμως, τα 2/3 της κατάρρευσης των ιδιωτικών επενδύσεων αφορούσαν την αγορά κατοικίας. Το ποσοστό των επενδύσεων για την κατασκευή κατοικίας μειώθηκε από 12% του ΑΕΠ ετησίως το 2007 σε 3% το 2012-2013.

 

Ανθεκτικές οι επενδύσεις επιχειρήσεων: Σε αντίθεση με την κατάρρευση των επενδύσεων για την κατασκευή κατοικίας, οι ιδιωτικές επενδύσεις σε πάγιο κεφάλαιο και μηχανολογικό εξοπλισμό, παρότι υποχώρησαν σημαντικά σε απόλυτες τιμές, μειώθηκαν πολύ λιγότερο ως ποσοστό του ΑΕΠ, από 9,7% του ΑΕΠ, κατά μέσο όρο, το διάστημα 2000-2008 σε 8,2% του ΑΕΠ την περίοδο 2012-2013.

Αυτό υποδηλώνει ότι οι επιχειρήσεις συνέχισαν να επενδύουν και μέσα στην κρίση για την ανανέωση του κεφαλαιακού τους εξοπλισμού, παρότι οι καθαρές επενδύσεις (μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων) έχουν γίνει αρνητικές τα τελευταία δύο χρόνια.

Αυτό οφείλεται, κατά την ΤτΕ, στην αλματώδη άνοδο των αποσβέσεων, οι οποίες, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αυξήθηκαν από 10% του ΑΕΠ την περίοδο 2000-2008 σε 19,5% του ΑΕΠ την περίοδο 2012-2013, πιθανόν ως αποτέλεσμα του κύματος πτωχεύσεων επιχειρήσεων στον ιδιωτικό τομέα

 

Το κενό στις ιδιωτικές επενδύσεις: Οι ιδιωτικές επενδύσεις που χρηματοδοτούνται σήμερα αντιστοιχούν σε 11,2% του ΑΕΠ.

Το ποσοστό αυτό είναι, σύμφωνα με την έκθεση, πολύ χαμηλό τόσο σε σύγκριση με το παρελθόν όσο και σε σχέση με άλλες χώρες (ζώνη του ευρώ: 18,6% του ΑΕΠ την περίοδο 2000-2008, 16% του ΑΕΠ το 2013) και θα πρέπει να αυξηθεί σταδιακά στο 16%-18% του ΑΕΠ ώστε να επανέλθει η οικονομία σε μια διατηρήσιμη αναπτυξιακή τροχιά.

Αν οι επενδύσεις αυτές εστιάσουν σε εξωστρεφείς κλάδους με υψηλή παραγωγικότητα και προοπτικές ανάπτυξης, η οικονομία θα έχει μακροπρόθεσμα οφέλη σε όρους δημιουργίας θέσεων εργασίας, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας.

 

...και πώς μπορεί να καλυφθεί: Καθοριστικός παράγοντας για την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων τα επόμενα χρόνια αποτελεί σύμφωνα με την ΤτΕ η φορολογική πολιτική.

«Ενδεχόμενη πρόσθετη επιβάρυνση των νοικοκυριών και των αδιανέμητων κερδών των επιχειρήσεων θα αφαιρέσει πολύτιμους χρηματοδοτικούς πόρους από τον ιδιωτικό τομέα, επιβραδύνοντας την ανάκαμψη επενδύσεων και οικονομίας» αναφέρει χαρακτηριστικά η ενδιάμεση έκθεση.

Η έκθεση σημειώνει μάλιστα την ανάγκη φορολογικής πολιτικής με αναπτυξιακό χαρακτήρα.

Πέραν της ανάγκης να μην φορολογηθούν άλλο τα αδιανέμητα κέρδη, ζητά θεσμικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα επιτρέψουν την ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ελλάδα (π.χ. εκδόσεις εταιρικών ομολόγων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις), την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και την ενίσχυση των προγραμμάτων συγχρηματοδότησης δανείων με κοινοτικούς πόρους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v