Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Τρι 7 Ιαν

Οι αλλαγές στην ΕΤΕ και τα χαμηλότοκα δάνεια του ΤΠΔ

Οι αλλαγές στην ΕΤΕ και τα χαμηλότοκα δάνεια του ΤΠΔ

ΕΤΕ: Απόσβεση του κόστους εθελουσίας σε λιγότερο από ενάμιση χρόνο θα κάνει η Εθνική μετά την αποχώρηση 2.500 εργαζομένων, ενώ η ολοκλήρωση του προγράμματος θα αποτελέσει την αφετηρία εσωτερικής αναδιοργάνωσης.

Το όφελος από την αποχώρηση περίπου του 22% του εν Ελλάδι προσωπικού ανέρχεται σε περίπου 165 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση και ο όμιλος δεν θα χρειασθεί να προχωρήσει σε ανάλογη κίνηση τα επόμενα τρία - τέσσερα χρόνια.

Η ολοκλήρωση της εθελουσίας αποτελεί και την απαρχή της εσωτερικής αναδιοργάνωσης. Προβλέπεται απλοποίηση οργανογράμματος όπου κριθεί αναγκαίο (π.χ. συγχωνεύσεις διευθύνσεων με συμπληρωματικό αντικείμενο) και αναδιάταξη προσωπικού με αξιολόγηση των εσωτερικών αιτήσεων μετάταξης και ανακατανομές ως αποτέλεσμα των αλλαγών στο οργανόγραμμα.

Προτεραιότητα της διοίκησης είναι η ανάδειξη του δικτύου της τράπεζας και προς αυτήν την κατεύθυνση θα συγκλίνουν οι επιμέρους ενέργειες.

 

ΤΠΔ: Πρόγραμμα χαμηλότοκων χορηγήσεων, ύψους 200 εκατ. ευρώ, για δήμους τρέχει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Το πρόγραμμα που έχει διετή διάρκεια αφορά δανειοδότηση έργων υποδομής, περιβαλλοντικές παρεμβάσεις ή δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και χρηματοδοτείται κατά 100 εκατ. ευρώ από δάνειο της ΕΤΕπ και κατά το υπόλοιπο από το ΤΠΔ.

Οι δήμοι που πληρούν τα κριτήρια του Καλλικράτη καθώς και τα κριτήρια χορηγήσεων του Παρακαταθηκών και Δανείων έχουν την ευκαιρία να χρηματοδοτήσουν επενδυτικά σχέδια με χαμηλότοκο συγκριτικά δανεισμό, καθώς το κυμαινόμενο επιτόκιο διαμορφώνεται στα επίπεδα του 3,3% και το σταθερό στα επίπεδα του 5,25% - 5,3%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v