Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Τετ 10 Ιαν

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Θεμελιώδη εναντίον... εμπορευσιμότητας!

Πολλές μετοχές από την περιφέρεια έχουν ”τρέξει”. Όχι όμως και όλες. Χαρακτηριστικό ίσως παράδειγμα η γαλακτοβιομηχανία Κρι-Κρι, που δεν διακρίνεται βέβαια για την εμπορευσιμότητά της.

Ωστόσο:

-Έχει τρέχουσα κεφαλαιοποίηση στα περίπου 29,5 εκατ. ευρώ, αναμενόμενα καθαρά κέρδη για το 2006 στα 3 εκατ. ευρώ. Οπότε, το P/E του τίτλου είναι ελαφρά χαμηλότερο του 10 (σ.σ. τα κέρδη εννεαμήνου ανήλθαν σε 4,73 εκατ., ωστόσο το τελευταίο τρίμηνο είναι ζημιογόνο, λόγω εποχικότητας).

Τα ίδια κεφάλαια της εισηγμένης ανέρχονται σε 25 εκατ. (P/BV 1,2), έχει ταμείο 5,86 εκατ. ευρώ (30 Σεπτεμβρίου) και τραπεζικές υποχρεώσεις πέριξ των 500 χιλιάδων ευρώ.

Σημειωτέον ότι έχει έδρα τον νομό Σερρών και υλοποιεί μεγάλα -για το μέγεθός της- επενδυτικά προγράμματα, απολαμβάνοντας τις επιχορηγήσεις της παραμεθόριας ζώνης (γύρω στο 50%).

Κι ακόμη, δραστηριοποιείται στο γάλα (σχεδόν αποκλειστικά και μόνο στον νομό Σερρών), στο γιαούρτι και στο παγωτό. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι στο γιαούρτι ο leader της αγοράς ΦΑΓΕ χάνει συνεχώς μερίδια αγοράς και ότι στο παγωτό από το 2008 θα σταματήσει να υπάρχει το ισχυρότερο σήμα της αγοράς (ΔΕΛΤΑ).

Κατά συνέπεια, ίσως θα πρέπει να είναι ”στα υπ’ όψιν”.

Χωρίς όμως να παραγνωρίζεται και το αρνητικό της χαμηλής εμπορευσιμότητας που μπορεί να αποδειχτεί σημαντικό μειονέκτημα, ιδίως σε γυρίσματα της αγοράς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v