Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Πεμ 3 Απρ

Tips από το ενημερωτικό της Alpha Bank

Tips από το ενημερωτικό της Alpha Bank

ΕΚΤ - KΡΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Ως το τέλος Φεβρουαρίου του 2015 θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι τράπεζες τα ειδικά ομόλογα με εγγύηση Δημοσίου, προκειμένου να αντλούν ρευστότητα από την ΕΚΤ.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ενημερώσει τις τράπεζες ότι από 1η Μαρτίου 2015 δεν θα κάνει αποδεκτά ως εξασφαλίσεις τα παραπάνω ομόλογα.

Άλλος ένας λόγος για τον οποίον οι εγχώριες τράπεζες θα βγουν ή μια μετά την άλλη στις αγορές αντλώντας ρευστότητα, μέσω έκδοσης ομολόγων, κατά το πρόσφατο παράδειγμα της Πειραιώς.

 

ΕΚΤ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ: Τον Οκτώβριο αναμένονται, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της Alpha, τα αποτελέσματα του ελέγχου, που διενεργεί ήδη η ΕΚΤ στην ποιότητα του ενεργητικού 128 ευρωπαικών τραπεζών.

Όπως αναφέρει το ενημερωτικό η ΕΚΤ αναμένεται να χρησιμοποιήσει παρόμοια μεθοδολογία με αυτήν της ΤτΕ κατά την πρόσφατη άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ: Την 31.12.2013 η λογιστική αξία των ρυθμισμένων δανείων του oμίλου ανέρχεται σε 6,1 δισ., έναντι 5,2 δισ. την 31.12.2012. H συνολική αξία εξασφαλίσεων για τα παραπάνω δάνεια ανέρχεται σε 4,9 δισ. από 3,5 δισ. την 31.12.2012.

Η Alpha πέτυχε, δηλαδή, μέσω των ρυθμίσεων να αυξήσει την αξία των εξασφαλίσεών της.

Οι ρυθμίσεις συνεχίζονται και εφέτος, διαψεύδοντας έμπρακτα την ανησυχία που υπήρχε στην αγορά ότι μετά το πόρισμα της εισαγγελέως για το Τ.Τ., θα πάγωναν αναχρηματοδοτήσεις, αναδιαρθρώσεις και άλλους είδους ρυθμίσεις.

 

ΜΗ ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΑ ΝPLs: Την 31η.12.2013, τα δάνεια σε καθυστέρηση και μη απομειωμένα ανήλθαν σε 2,9 δισ., εκ των οποίων τα δάνεια σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ανήλθαν σε 1 δισ. και τα δάνεια σε ιδιώτες (στεγαστικά, καταναλωτικά, πιστωτικές κάρτες) και μικρές επιχειρήσεις ανήλθαν σε 1,9 δισ.

Την 31η.12.2012, τα Δάνεια σε καθυστέρηση και μη απομειωμένα ανερχόταν σε 5,1 δισ., εκ των οποίων τα δάνεια σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ανήλθαν σε 2,3 δισ. και τα δάνεια σε ιδιώτες (στεγαστικά, καταναλωτικά, πιστωτικές κάρτες) και μικρές επιχειρήσεις ανήλθαν σε €2,8 δισ.

 

STRESS TEST - ΤτΕ: Όπως είναι γνωστό οι κεφαλαιακές ανάγκες της Alpha με το βασικό σενάριο της πρόσφατης άσκησης προσομοίωσης ανήλθαν σε 262 εκατ. και με το δυσμενές σε 560 εκατ ευρώ.

Οι αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου με το βασικό σενάριο για ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής του χαρτοφυλακίου υπολογίστηκαν από την BlackRock σε 11,57 δισ. και υπό το δυσμενές σενάριο σε 14,84 δισ. ευρώ.

Με βάση τις παραπάνω αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου η Alpha δεν χρειαζόταν πρόσθετη κεφαλαιακή ενίσχυση.

Τα φίλτρα, όμως προληπτικής εποπτείας που εφάρμοσε η ΤτΕ για το 2014 έφεραν επιπρόσθετες αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου με το βασικό σενάριο, ύψους 3,15 δισ. ευρώ και οδήγησαν στις κεφαλαιακές ανάγκες ύψους 262 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v