Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Δεκ 2 2014

Εθνική: Tips από τα αποτελέσματα εννεαμήνου

Εθνική: Tips από τα αποτελέσματα εννεαμήνου

Εθνική: Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ύψους 3,69 δισ. ευρώ έχει αναγνωρίσει στις 30 Σεπτεμβρίου ο όμιλος Εθνικής, εκ των οποίων τα 3,5 δισ. ευρώ αφορούν στη μητρική.

Η Εθνική προχώρησε σε αναθεώρηση της αξιολόγησης για την ανακτησιμότητα της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, λαμβάνοντας υπ όψιν τις επιδόσεις του 9μήνου, τη μείωση του ρυθμού δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση, τη μείωση του cost of funding και των λειτουργικών εξόδων και την επιτυχή ΑΜΚ.

Επιπρόσθετα λήφθηκαν υπ όψιν οι βελτιωμένες προβλέψεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

 

Έκθεση στο ευρωσύστημα: Το ύψος των εγγυήσεων Δημοσίου (Πυλώνας ΙΙ του νόμου Αλογοσκούφη) ανέρχεται σε 12,8 δισ. ευρώ ενώ η Εθνική κατέχει και ειδικά ομόλογα Δημοσίου ύψους 2,1 δισ. (Πυλώνας ΙΙΙ)

Η χρηματοδότηση μειώθηκε στα 10,7 δισ. ευρώ από 20,7 δισ. ευρώ στο τέλος του 2013.

 

Finansbank: Η υπεραξία της εξαγοράς της Finansbank αποτιμήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου στα 1,24 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η Εθνική έχει μπροστά της τη διάθεση νέων και υφιστάμενων μετοχών της τουρκικής θυγατρικής μέσω ιδιωτικής και δημόσιας τοποθέτησης στο εξωτερικό.

Το πρόσφατο deal στην Garanti το οποίο διενεργήθηκε με τίμημα που αντιστοιχούσε σε 1,5 φορά τη λογιστική αξία της τράπεζας κάνει την Εθνική να αισιοδοξεί για την επιτυχία της συνδυασμένης διεθνούς προσφοράς.

 

Grand Hotel Summer Palace: Η τράπεζα αποφάσισε την ακύρωση της διαδικασίας πώλησης της Grant Hotel Summer Palace στον όμιλο Μήτση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v