Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Αυγ 12 2015

Οι όροι και οι δικλείδες της προκαταβολής για τράπεζες

Οι όροι και οι δικλείδες της προκαταβολής για τράπεζες

Η κυβέρνηση επιβεβαίωσε χθες μέσω του non paper για τα πλεονεκτήματα του τρίτου Μνημονίου, ότι θα δοθεί στις τράπεζες προκαταβολή τουλάχιστον 10 δισ. ευρώ ως έναντι συμμετοχής σε μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου.

Με δεδομένο ότι η κεφαλαιοποίηση των τραπεζών δεν θα διενεργηθεί απευθείας από τον ESM αλλά από το Δημόσιο, με τα δανεικά του Μόνιμου Μηχανισμού, προφανώς θα διενεργηθεί μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ο ιδρυτικός νόμος που διέπει το ΤΧΣ προβλέπει το σχετικό ενδεχόμενο.

Την προκαταβολή, δηλαδή, μέρους των κεφαλαιακών αναγκών, κατόπιν όμως αξιολόγησης από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η τελευταία καλείται αφενός να κρίνει βιώσιμη την τράπεζα που αιτείται προκαταβολής και αφετέρου να προσδιορίσει το ύψος του ποσού το οποίο θα προκαταβάλει το ΤΧΣ.

Για να δοθεί η προκαταβολή από το ΤΧΣ θα πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

- να υποβληθεί από την τράπεζα αίτημα κεφαλαιακής ενίσχυσης το οποίο να συνοδεύεται από επικαιροποιημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης.

- το αίτημα πρέπει να έχει εγκριθεί από την ΤτΕ καθώς και να έχει γνωστοποιηθεί και εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

- να κρίνει η ΤτΕ ότι η προκαταβολή κεφαλαίων είναι αναγκαία για τη συστημική ευστάθεια.

- να έχει συνάψει η τράπεζα με το ΤΧΣ σύμβαση προεγγραφής.

Η προκαταβολή κατατίθεται σε λογαριασμό της τράπεζας που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και αποδεσμεύεται με την πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 2190/1920.

Μέχρι την αποδέσμευσή της, η προκαταβολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση ρευστότητας μέσω συμβάσεων πώλησης και επαναγοράς, ή μέσω του ευρωσυστήματος (δανεισμός απευθείας από την ΕΚΤ ή τον ELA).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v