Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Αυγ 27 2015

Το σκανάρισμα της ΕΚΤ στην Τράπεζα Κύπρου

Το σκανάρισμα της ΕΚΤ στην Τράπεζα Κύπρου

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διεξάγει στην τράπεζα εποπτική εξέταση και αξιολόγηση που περιλαμβάνει και επιτόπιους ελέγχους, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του έτους.

Η διαδικασία εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης είναι, σύμφωνα με την οικονομική κατάσταση της Τράπεζας Κύπρου, μια ολιστική αξιολόγηση, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: το επιχειρηματικό μοντέλο της τράπεζας, την εσωτερική διακυβέρνηση και το σύστημα ελέγχου, τους κινδύνους στο κεφάλαιο και την επάρκεια των κεφαλαίων και τους κινδύνους στη ρευστότητα και την επάρκεια των πηγών ρευστότητας.

Στόχος της εποπτικής εξέτασης είναι να σχηματίσει η ΕΚΤ επικαιροποιημένη άποψη όσον αφορά στους κινδύνους και στη βιωσιμότητα της τράπεζας, κάτι που ενδέχεται να αποτελέσει βάση για περαιτέρω εποπτικά μέτρα, σε συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου.

Όπως αναφέρεται, ως αποτέλεσμα του ελέγχου «μπορεί να επιβληθούν στο Συγκρότημα επιπρόσθετες κεφαλαιακές και άλλες απαιτήσεις».

Η Τράπεζα Κύπρου προτίθεται να ξαναβγεί στις αγορές με έκδοση ομολόγων, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Σημειώνεται ότι στις 26 Αυγούστου το ύψος της χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα ανερχόταν σε 5,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,4 δισ. προέρχονται από τον ELA.

ΥΓ. Η πώληση του χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων στη Ρωσία θα μειώσει το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό κατά 600 εκατ. ευρώ και θα βελτιώσει κατά 33 μονάδες βάσης τον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v