Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Ιαν 11 2016

Τι βγάζει ο λογαριασμός για το τέταρτο τρίμηνο της Πειραιώς

Τι βγάζει ο λογαριασμός για το τέταρτο τρίμηνο της Πειραιώς
Eλαφρά μείωση του υπολοίπου χορηγήσεων στην Ελλάδα εκτιμά η Πειραιώς ότι καταγράφηκε στο τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Αντίστοιχη τάση εκτιμάται ότι θα επικρατήσει και στα Βαλκάνια, αν και η συμβολή τους είναι πλέον μικρή (τα δάνεια εκτός Ελλάδας αποτελούσαν στις 30.09.2015 το 8% του συνολικού χαρτοφυλακίου του ομίλου).

Για το τελευταίο τρίμηνο του 2015 οι καταθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό αναμένεται να εμφανίσουν μικρή άνοδο, με περαιτέρω μείωση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων.

Τα καθαρά έσοδα τόκων για το τελευταίο τρίμηνο του 2015 εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν θετικά από τις εξελίξεις σχετικά με το κόστος άντλησης προθεσμιακών καταθέσεων, ενώ αρνητική παραμένει η επίπτωση της περαιτέρω απομόχλευσης των δανείων, του υψηλού ποσοστού των δανείων σε καθυστέρηση, όπως και της χρήσης του μηχανισμού χρηματοδότησης ELA.

Τα λειτουργικά κόστη για το τελευταίο τρίμηνο του 2015 αναμένεται να είναι μειωμένα σε ετήσια βάση, εξαιρώντας τα τυχόν έκτακτα έξοδα λόγω ενσωμάτωσης εξαγορών, καθώς εφαρμόζονται μέτρα συγκράτησης των δαπανών και εξοικονόμησης εξόδων σε όλο το εύρος των εργασιών (κλείσιμο 57 καταστημάτων, μείωση λοιπών λειτουργικών δαπανών).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v