Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Μαρ 24 2016

Σφηνάκια για ΕΧΑΕ και Μινωικές Γραμμές

Σφηνάκια για ΕΧΑΕ και Μινωικές Γραμμές

ΕΧΑΕ: Μικρομέτοχος της Τράπεζας Πειραιώς, ως αποτέλεσμα της άσκησης διαχείρισης στοιχείων παθητικού που εφάρμοσε η τράπεζα, κατέστη η Ελληνικά Χρηματιστήρια.

Συγκεκριμένα η ΕΧΑΕ απέκτησε από την ανταλλαγή ομολόγων έκδοσης Πειραιώς 13.365.316 μετοχές της τράπεζας, συνολικής αξίας 4 εκατ. ευρώ.

Με δεδομένο ότι στις 31.12.2015 η τιμή της μετοχής διαμορφώθηκε στο 0,278 ευρώ (συνολική αξία μετοχών 3.715.558 ευρώ), η Ελληνικά Χρηματιστήρια κατέγραψε απευθείας στα ίδια κεφάλαια ζημία αποτίμησης 294 χιλ. ευρώ, ενώ μετέφερε τις μετοχές στα διαθέσιμα προς πώληση.

Όσον αφορά στην αποαναγνώριση των ομολόγων της Τράπεζας Πειραιώς, η εταιρεία και ο όμιλος κατέγραψαν ζημίες ύψους 207 χιλ. ευρώ, που βάρυναν τα αποτελέσματα.

Υ. Γ Στις 9 Φεβρουαρίου το Δ.Σ. της εταιρείας αποφάσισε την ενεργοποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, βάζοντας την αίρεση ο μέσος ημερήσιος όγκος αγορών να μην υπερβαίνει το 10% του μέσου όρου των 20 ημερών που προηγούνται της ημερομηνίας αγοράς. Μέχρι την 18.3.2016 αγοράστηκαν 639.300 μετοχές (0,98% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας), με μέση τιμή κτήσης τα 4,55 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 2.9 εκατ. ευρώ.

 

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ: Από τον Φεβρουάριο έως και τη 17η Μαρτίου η εισηγμένη είχε αποκτήσει πρόσθετες μετοχές της Hellenic Seaways, που αντιστοιχούσαν περίπου στο 11% του µετοχικού της κεφαλαίου.

Η συνολική συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της HSW ξεπέρασε έτσι το 44%, ενώ όπως αναφέρεται στις λογιστικές καταστάσεις, η διαδικασία απόκτησης περαιτέρω μετοχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σημειώνεται ότι η εισηγμένη έχει ταξινομήσει τη συμμετοχή της στην HSW στο χαρτοφυλάκιο διαθεσίμων προς πώληση καθώς δεν ασκεί ουσιώδη έλεγχο και στις 31.12.2015 είχε αποτιμήσει το 33,5% που κατείχε περίπου σε 50 εκατ. ευρώ.

 

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Η εταιρεία κατά τη διάρκεια του 2015 αγόρασε 601.952 ίδιες μετοχές, με αξία 1.597.026 ευρώ. Ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που κατείχε στις 31/12/2015 ανερχόταν σε 2.985.795 μετοχές, δηλαδή 2,73% του συνολικού κεφαλαίου, με συνολικό κόστος κτήσης 7.768.200 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v