Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Απρ 8 2016

Η ΔΕΗ και οι δυσκολίες της «ζωής» με capital controls

Η ΔΕΗ και οι δυσκολίες της «ζωής» με capital controls

ΔΕΗ–ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ CAPITAL CONTROLS: Σειρά επιπτώσεων έχει, σύμφωνα με την έκθεση διοίκησης, στη ΔΕΗ η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls).

Σύμφωνα πάντα με τη ΔEΗ, οι εισπράξεις από μέρος των πελατών (οικιακών και εταιρικών) και τον δημόσιο τομέα εμφανίζουν καθυστερήσεις, επηρεάζοντας αρνητικά τη ρευστότητά της.

Επιπλέον, σημαντικό τμήμα του δανεισμού της ΔEΗ οφείλεται σε ξένους πιστωτές. Όσο οι έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων παραμένουν σε ισχύ, απαιτείται έγκριση από τις αρμόδιες αρχές για να χρησιμοποιήσει ταμειακά διαθέσιμα, προκειμένου να πληρώσει δόσεις και τόκους.

Το ίδιο ισχύει και για τις πληρωμές ξένων προμηθευτών, από τους οποίους εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό οι λειτουργίες της ΔEΗ και του ομίλου.

 

ΔΕΗ-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: Στο 0,60 ευρώ ορίσθηκε η αμοιβή των ΕΛΤΑ για κάθε λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού της ΔEΗ, ο οποίος εξοφλείται στα καταστήματά του. Η αμοιβή αυτή ισχύει για την εξόφληση μέχρι 1,8 εκατομμυρίων λογαριασμών ετησίως. Για τους επιπλέον λογαριασμούς, η αμοιβή των ΕΛ.ΤΑ. μειώνεται στο 0,50 ευρώ.

 

ΔΕΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Ο κ. Κωνσταντίνος Δόλογλου διατηρεί τη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της ΔEΗ, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του δ.σ. της επιχείρησης. Ο ορισμός καθηκόντων ισχύει από την 1η Απριλίου, ενώ στην αρμοδιότητά του είναι η εποπτεία των γενικών διευθύνσεων Ορυχείων, Παραγωγής και Εμπορίας.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v