Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Ιουλ 5 2016

Τα Ελληνικά Πετρέλαια και οι οφειλές Μαμιδάκη

Τα Ελληνικά Πετρέλαια και οι οφειλές Μαμιδάκη

Καμία επίσημη ενημέρωση δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής από την πλευρά των ΕΛ.ΠΕ., αναφορικά με το ύψος των (ανέγγυων) οφειλών του ομίλου Μαμιδάκη. Ανεπισήμως, πηγές της διοίκησης επισημαίνουν απλώς ότι τα ποσά των οφειλών του ομίλου προς τα ΕΛ.ΠΕ. δεν αξιολογούνται ως σημαντικά.

Σύμφωνα λοιπόν με την ανεπίσημη θέση που εκφράζεται από τη διοίκηση, μικρό μόνο μέρος από τις οφειλές προς προμηθευτές, ύψους 77,8 εκατομμυρίων, όπως καταγράφονται στην αίτηση του ομίλου Μαμιδάκη για υπαγωγή σε καθεστώς προστασίας, αφορούν τα ΕΛ.ΠΕ.

Αδυνατούμε όμως να πιστέψουμε ότι το ποσό των οφειλών περιορίζεται στα 20-25 εκατομμύρια, όπως διακινείται σε κύκλους της αγοράς. Ασχέτως αν ευχόμαστε να είναι τόσο και όχι περισσότερο.

Με την ευκαιρία, να σημειώσουμε ότι στις οικονομικές καταστάσεις τριμήνου των ΕΛ.ΠΕ., το ύψος των απαιτήσεων από πελάτες ανέρχεται σε 584,5 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 505 εκατομμυρίων της 31 Δεκεμβρίου 2015, ενώ μετά τις προβλέψεις απομείωσης, το καθαρό υπόλοιπο πελατών διαμορφώνεται σε 368 εκατομμύρια έναντι 293.6 εκατομμυρίων του Δεκεμβρίου 2015 (+25,6%).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v