Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Αυγ 31 2016

Alpha Bank: Tips από τα αποτελέσματα εξαμήνου

Alpha Bank: Tips από τα αποτελέσματα εξαμήνου

AKTUA HELLAS - KKR: Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 αναμένει η Alpha ότι θα ξεκινήσει τις εργασίες της η Aktua Hellas, που είναι μικτή εταιρεία με τον εξειδικευμένο ισπανικό όμιλο Aktua. Στις 22 Ιουλίου η Alpha έβαλε σε αύξηση κεφαλαίου της Aktua Hellas 570 χιλ. ευρώ.

Αντίθετα η πλατφόρμα διαχείρισης και αναχρηματοδότησης επιλεγμένων προβληματικών επιχειρηματικών δανείων από την KKR αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της εντός της τρέχουσας χρονιάς.

Όσο πάντως δεν κατατίθεται το νομοσχέδιο για την εξωδικαστική διευθέτηση χρέους, η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, που θα διαχειρίζεται η Pillarstone, θα καθυστερεί.

Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν έχει κατατεθεί ακόμη αίτηση για λήψη αδείας διαχείρισης και αναχρηματοδότησης δανείων.

 

ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ WAIVER: Η επαναφορά της κατ' εξαίρεση επιλεξιμότητας των ελληνικών ομολόγων (waiver) ως εξασφάλιση για χρηματοδότηση από την ΕΚΤ και η περικοπή του haircut βοήθησε την Alpha να μειώσει την εξάρτησή της από τον ELA και συνολικά από το ευρωσύστημα.

Ειδικότερα η τράπεζα παρείχε ως εγγύηση στην ΕΚΤ ελληνικά κρατικά ομόλογα ονομαστικής αξίας 2,4 δισ. ευρώ και έντοκα αξίας 1,1 δισ.

Η χρηματική αξία των εξασφαλίσεων ανήλθε σε 1,8 δισ. ευρώ και χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή της χρηματοδότησης από τον ELA. Η πρόσβαση σε φθηνότερη χρηματοδότηση από την ΕΚΤ θα επιδράσει θετικά στα Καθαρά Έσοδα από Τόκους.

 

TLTRO: Η Alpha συμμετείχε με 1 δισ. ευρώ στο νέο πρόγραμμα στοχευμένων πράξεων μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTRO-IΙ) με τετραετή διάρκεια, που έτρεξε η ΕΚΤ τον περασμένο Ιούνιο.

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ EFSF: Η τράπεζα πούλησε ως την 30ή Ιουνίου ομόλογα EFSF ονομαστικής αξίας 595 εκατ. ευρώ.

Η συνολική λογιστική αξία των ομολόγων EFSF που διέθετε κατά την ίδια ημερομηνία ανερχόταν σε 3,7 δισ. ευρώ.
Εγγυήσεις Δημοσίου: Το συνολικό υπόλοιπο των κοινών ομολογιακών δανείων µε εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ανερχόταν την 30.6.2016 στο ποσό των 5,15 δισ. ευρώ.

 

DTC: Με ημερομηνία 30.6.2016, το ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων το οποίο εκτιμάται ότι με βάση τον νόμο Χαρδούβελη μπορεί να γίνει εκκαθαρισμένη και οριστική φορολογική απαίτηση (tax credit) ανέρχεται σε 3,39 δισ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v