Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Ιαν 12 2017

Kleemann: Αγαπητέ μικροεπενδυτή, χάσαμε…

Kleemann: Αγαπητέ μικροεπενδυτή, χάσαμε…

Τελικά, μέσα από τη δημόσια πρόταση, οι βασικοί μέτοχοι της Kleemann κατάφεραν να αγοράσουν 40% πιο κάτω από τη λογιστική τους αξία τις μετοχές ενός ομίλου που είναι:

Κερδοφόρος (1,1 εκατ. ευρώ καθαρό αποτέλεσμα στο α’ εξάμηνο του 2016).

Εξαγωγικός (η μεγάλη πλειονότητα των πωλήσεων κατευθύνεται στις αγορές του εξωτερικού).

Απόλυτα υγιής σε θέματα ρευστότητας (θετικό καθαρό ταμείο στις 30/6/2016).

Υποσχόμενος για το μέλλον (χαρακτηριστικά τα όσα γράφονται στις λογιστικές καταστάσεις του εξαμήνου: «Η διοίκηση εκτιμά πως θα συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία του ομίλου και η μακροπρόθεσμη προοπτική του. Η αποτελεσματική διοίκηση, η κεφαλαιακή επάρκεια, η εξωστρεφής στρατηγική και η πίστη στην προνοητικότητα και την οργάνωση αποτελούν εγγύηση για τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας του ομίλου».

Ποιοι παράγοντες ωστόσο λειτούργησαν έτσι ώστε πολλοί ιδιώτες -αλλά και θεσμικοί- επενδυτές να αποφασίσουν να ρευστοποιήσουν τους τίτλους τους;

Πρώτον, το γεγονός ότι κατά την τελευταία πενταετία -με εξαίρεση την περίοδο μεταξύ Δεκεμβρίου του 2013 και Σεπτεμβρίου του 2014- η τιμή του τίτλου ήταν χαμηλότερη από αυτή των 2,02 ευρώ της δημόσιας πρότασης (0,72 ευρώ προ πενταετίας, 1,53 ευρώ προ δωδεκαμήνου). Άρα, οι περισσότεροι επενδυτές διέθεσαν τις μετοχές τους με κέρδη.

Δεύτερον, η ανάγκη πολλών επενδυτών για άντληση ρευστότητας, μέσα από μια μετοχή που χαρακτηριζόταν ως σχετικά χαμηλής εμπορευσιμότητας πριν την υποβολή της δημόσιας πρότασης και προβλεπόταν να έχει ακόμη πιο χαμηλή εμπορευσιμότητα, αν ο τίτλος διατηρείτο στο ταμπλό του ΧΑ (σαφώς μικρότερη διασπορά) και

τρίτον, γιατί αρκετοί επενδυτές πιστεύουν πως πέρα από την Kleemann υπάρχουν και άλλες υποτιμημένες εταιρείες στο ταμπλό του ΧΑ, οπότε με τη ρευστότητα που θα λάβουν, θα τοποθετηθούν σε αυτές.

Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η φυγή της Kleemann αποτελεί μια ακόμη απώλεια για την ελληνική κεφαλαιαγορά και μια επιπλέον πηγή ανησυχίας για όσους μικροεπενδυτές επιλέγουν να τοποθετούνται σε «σοβαρές εταιρείες με μακροπρόθεσμη προοπτική».

ΥΓ1: Οι κινήσεις αλλαγής του θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες προτάσεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη…

ΥΓ2: Θα ήταν (τουλάχιστον) πικρό, αν μέσα σε λίγους μήνες, ή έστω σε ένα-δυο χρόνια μάθουμε να πωλείται μειοψηφικό ή πλειοψηφικό ποσοστό της εταιρείας έναντι υψηλότερου τιμήματος, κάτι που οι Έλληνες μικροεπενδυτές το υπέστησαν κατά το παρελθόν από άλλη «σοβαρή» εταιρεία.

ΥΓ3: Χθες μας «αποχαιρέτισε» και η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, που διαπραγματεύεται πλέον στα χρηματιστήρια της Λευκωσίας και του Λονδίνου.   

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v