Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Απρ 27 2017

Το Στάδιο Καραϊσκάκης, τα σοβαρά προβλήματα και οι μεγαλομέτοχοι

Το Στάδιο Καραϊσκάκης, τα σοβαρά προβλήματα και οι μεγαλομέτοχοι

Σοβαρά οικονομικά προβλήματα αντιμετωπίζει η εταιρεία «Στάδιο Γ. Καραΐσκάκης ΑΕ», η οποία πρόσφατα ήρθε στην επικαιρότητα λόγω των επεισοδίων στο ντέρμπι Κυπέλλου Ολυμπιακού - ΑΕΚ.

Η εταιρεία, που συστάθηκε το 2003 με κύρια δραστηριότητα την ανακατασκευή και εκμετάλλευση του γηπέδου Καραϊσκάκης, παρουσιάζει ζημιογόνα αποτελέσματα και χρειάζεται επειγόντως αναδιάρθρωση δανεισμού για να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία της.

Και αυτό επειδή δεν πληροί εδώ και κάποιες χρήσεις, όπως αναφέρει ο ορκωτός ελεγκτής, τους όρους της σύμβασης για το ομολογιακό που πήρε στις αρχές του 2008.

Το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου ανερχόταν στις 30 Ιουνίου 2016 σε 20,3 εκατ. ευρώ. Οι όροι της δανειακής σύμβασης δεν πληρούνται εδώ και κάποιες χρήσεις, Ως εκ τούτου, συντρέχει ο κίνδυνος πιθανής καταγγελίας της σύμβασης από τη Eurobank, που ενεργεί ως διαχειριστής του ομολογιακού. 

Ο ορκωτός ελεγκτής, ο οποίος υπογράφει τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 7/1/15-30/6/16, σημειώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, αν δεν επιτευχθεί εγκαίρως αναδιάρθρωση του δανεισμού της εταιρείας.

Επιπρόσθετα, σημειώνει ότι το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της υπερβαίνει το κυκλοφορούν ενεργητικό, με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα η εταιρεία να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της υποχρεώσεων, όταν αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες.

Τέλος, αναφέρεται από τον ορκωτό ότι υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την ανακτησιμότητα της εμφανιζόμενης αναπόσβεστης αξίας των ενσώματων ακινητοποιήσεων, που ανερχόταν στις 30 Ιουνίου 2016 σε 55,3 εκατ. ευρώ.

Κοινώς, η εταιρεία κινδυνεύει, αν βέβαια οι τράπεζες δεν έχουν δεχθεί αναδιάρθρωση δανείου τους τελευταίους πέντε μήνες.

Και με δεδομένο ότι η Στάδιο Καραϊσκάκης ΑΕ έχει μετόχους με ισχυρή οικονομική επιφάνεια, όπως ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης (ως φυσικό πρόσωπο και μέσω της εταιρείας Intrapar) και ο Λ. Λαυρεντιάδης, δύσκολα θα δεχθούν οι τράπεζες να επιμηκύνουν σημαντικά τα δάνεια, χωρίς να μπει φρέσκο χρήμα στην εταιρεία.

ΥΓ. Η εταιρεία Rubyland, που είναι ο μεγαλομέτοχος της Καραϊσκάκης ΑΕ με ποσοστό 50%, εδρεύει στη διεύθυνση Σταματάκη 1 στον Αγ. Ι. Ρέντη, διεύθυνση που δήλωνε παλαιότερα ως κατοικία ο κ. Λ. Λαυρεντιάδης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v