Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Μαρ 14 2008

Η Νεοχημική, οι απαιτήσεις και η... προίκα

Η Νεοχημική, οι απαιτήσεις και η... προίκα
Απαιτήσεις από πελάτες χαμηλότερες του 10% των συνολικών πωλήσεών του εμφάνισε το 2007 ο όμιλος Νεοχημική, επιτυγχάνοντας έτσι σημαντική ενίσχυση των χρηματικών διαθεσίμων του και μείωση του δανεισμού.

Επί ενοποιημένου κύκλου εργασιών 469,8 εκατ. ευρώ οι απαιτήσεις της από πελάτες ανήλθαν μόλις στα 43,4 εκατ., έναντι 54,9 εκατ. ευρώ το 2006 και με κύκλο εργασιών μάλιστα 250 εκατ. ευρώ.

Η εκχώρηση απαιτήσεων συνέβαλε καθοριστικά στην εκτίναξη των καθαρών χρηματικών διαθεσίμων της Νεοχημικής κατά 88 εκατ. ευρώ τo 2007 μειώνοντας τη χρήση δανεισμού για κεφάλαιο κίνησης.

Στις 31/12/07 τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν στα 110,2 εκατ. ευρώ και ήταν τοποθετημένα κυρίως σε προθεσμιακές καταθέσεις.

Ο συνολικός δανεισμός της (μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο με τιμή μετατροπής τα 28,2 ευρώ) κατά την ίδια ημερομηνία ανέρχεται σε 92,3 εκατ. ευρώ - και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στα 294,5 εκατ. ευρώ.

Έτσι, ο συντελεστής μόχλευσης είναι αρνητικός κατά 6,47%, ενώ το 2006 ανερχόταν σε 58%.

Πέραν της εκχώρησης απαιτήσεων στην εντυπωσιακή βελτίωση του συντελεστή μόχλευσης συνέβαλε η πώληση του 33,4% της Lamda Detergent, καθώς σταμάτησαν να ενοποιούνται δάνεια ύψους 62 εκατ. ευρώ και μειώθηκαν τα αντληθέντα τραπεζικά δάνεια κατά περίπου 90 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, η εκτίναξη των καθαρών κερδών στα 123,4 εκατ. ευρώ λόγω και των έκτακτων κερδών ύψους 80 εκατ. ευρώ από την πώληση της Detergent ενίσχυσε τα ίδια κεφάλαια του ομίλου.

Αν μάλιστα το μετατρέψιμο ασκηθεί, τότε η εταιρία θα βρεθεί με μηδενικό δανεισμό και ταμείο... 110 εκατ. ευρώ.

Σε μια εποχή όπου το leverage διέρχεται κρίση δεν είναι και λίγο να έχεις ”προίκα” ρευστότητας!

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v