Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Σεπ 18 2017

Viohalco: Η αναχρηματοδότηση και η... προίκα του εξαμήνου

Viohalco: Η αναχρηματοδότηση και η... προίκα του εξαμήνου

Η ανακοίνωση των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων της Χαλκόρ δεν ικανοποίησε μόνο τους μετόχους της εισηγμένης (αύξηση κερδών από 0,7 σε 6,8 εκατ. ευρώ, σε μια εταιρεία που επί σειρά ετών κατέγραφε βαρύτατες ζημίες), αλλά και εκείνους της μητρικής Viohalco.

Και αυτό γιατί υπάρχει η αισιοδοξία ότι φέτος θα δούμε μια σαφώς καλύτερη χρονιά για τον γνωστό μεταλλουργικό όμιλο σε σχέση με την περυσινή, η οποία ήταν με τη σειρά της ιδιαίτερα βελτιωμένη σε σύγκριση με εκείνη του 2015.

Συγκεκριμένα, το 2016 η Viohalcο σε ενοποιημένη βάση έχει ανεβάσει το EBITDA από τα 193,7 στα 231,7 εκατ. και το ΕΒΙΤ από τα 73,3 στα 110 εκατ. ευρώ, ενώ σε προ φόρων επίπεδο μετέτρεψε τις ζημίες του 2015 (-36,7 εκατ.) σε κέρδη ύψους 6,7 εκατ. ευρώ.

Για φέτος τώρα, αρκετοί αναλυτές περιμένουν μια ακόμη καλύτερη χρονιά, λόγω του ότι η διεθνής οικονομία χαρακτηρίζεται από μια «λογική» ανάπτυξη, το ενεργειακό κόστος έχει ως ένα βαθμό αποκλιμακωθεί και κυρίως γιατί ο όμιλος έχει αρχίσει να καρπώνεται τα οφέλη των μεγάλων επενδύσεων που υλοποίησε κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

Στον βαθμό που κάτι τέτοιο επαληθευθεί στις λογιστικές καταστάσεις του εξαμήνου, τότε θα διευκολυνθεί και η προσπάθεια της μητρικής να αναχρηματοδοτήσει τις δανειακές της υποχρεώσεις με καλύτερους όρους.

Το υψηλό μέσο κόστος χρηματοδότησης (λίγο χαμηλότερο του 5%) αποτελεί συγκριτικό μειονέκτημα του ομίλου σε σχέση με τους ανταγωνιστές του εξωτερικού, οι οποίοι επιβαρύνονται με σαφώς χαμηλότερα επιτόκια.

Το χειρότερο όμως είναι ότι το υψηλό κόστος χρηματοδότησης συνδυάζεται με τις μεγάλες τραπεζικές υποχρεώσεις του ομίλου (καθαρός δανεισμός στις 31/12/2016 ύψους 1,527 δισ. ευρώ, όπου τα μακροπρόθεσμα δάνεια ήταν 804,7 εκατ. και τα βραχυπρόθεσμα 895 εκατ. ευρώ), με αποτέλεσμα η εταιρεία να επιβαρυνθεί το 2016 με καθαρό κόστος χρηματοδότησης ύψους 102 εκατ. ευρώ!

Έτσι, λοιπόν, από μια μικρή έστω μείωση επιτοκίων θα μπορούσε να προκύψει όφελος διψήφιου αριθμού εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο.

Άλλωστε, η άντληση φτηνότερου χρήματος ήταν και μία από τις βασικές αιτίες για τις οποίες ο όμιλος έχει μεταφέρει την έδρα του στο Βέλγιο.


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v