Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Τρι 20 Φεβ

Το ράλι του Περσέα, τα σενάρια και τα ρίσκα…

Το ράλι του Περσέα, τα σενάρια και τα ρίσκα…

Φλέβα… χρυσού φαίνεται πως ανακαλύφθηκε στο Ζευγολατιό Κορινθίας (έδρα εταιρείας) και έτσι η μετοχή του Περσέα έχει (υπερ)τριπλασιαστεί κατά το τελευταίο τρίμηνο και έχει διπλασιαστεί μέσα στις τελευταίες δέκα μέρες.

Μάλιστα, κατά τις τελευταίες επτά συνεδριάσεις, η αξία των συναλλαγών αντιστοιχεί στο 50% αυτών του τελευταίου δωδεκαμήνου!

Προφανώς, ούτε το γενικότερο χρηματιστηριακό κλίμα, ούτε και οι εξελίξεις στην εταιρεία (υγιής εταιρεία με περιορισμένη κερδοφορία) φαίνεται να δικαιολογούν ένα τέτοιο ράλι.

Ίσως η κινητικότητα αυτή να σχετίζεται με τη δημόσια πρόταση που πιθανότατα θα ακολουθήσει και αυτό γιατί ο μελλοντικός αγοραστής των Ιχθυοτροφείων Σελόντα θα αποκτήσει πάνω από το 1/3 των μετοχών του Περσέα. Κάποιοι επίσης σημειώνουν πως η δημόσια πρόταση θα γίνει με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο που ψηφίστηκε πρόσφατα και προνοεί την αποτίμηση ανεξάρτητου εκτιμητή, σε περίπτωση που το τίμημα υπολείπεται του 80% των ιδίων κεφαλαίων (του μέσου όρου των τελευταίων δύο δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεών του σε ενοποιημένη βάση).

Και τα ίδια κεφάλαια του Περσέα ήταν 21,8 εκατ. στις 30/6/2017, 21,46 εκατ. στις 31/12/2016 και 21,9 εκατ. ευρώ στις 31/12/2015, όταν την Παρασκευή η αποτίμηση της εισηγμένης είχε διαμορφωθεί στα 16,7 εκατ. ευρώ.

Βέβαια, όλα αυτά τα εγχειρήματα έχουν και τα ρίσκα τους…

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v