Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Μαρ 7 2018

Περσεύς: Τα σενάρια, τα «πονταρίσματα» και οι κίνδυνοι

Περσεύς: Τα σενάρια, τα «πονταρίσματα» και οι κίνδυνοι

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που… θυμήθηκαν πρόσφατα τη μετοχή του Περσέα, λόγω της προσδοκίας για υποβολή δημόσιας πρότασης από τον νέο ιδιοκτήτη των Ιχθυοτροφείων Σελόντα, στον βαθμό φυσικά που θα ευοδωθεί η σχετική προσπάθεια πώλησης  της τελευταίας από τις τράπεζες (τα Ιχθυοτροφεία Σελoντα κατέχουν το 41,34% της Περσεύς).

Το τίμημα μάλιστα της πιθανολογούμενης αυτής πρότασης ενδεχομένως να επηρεαστεί και από την πρόσφατη δημοσίευση των λογιστικών καταστάσεων της Περσεύς για το 2017 (πρώτη φορά φέτος τόσο νωρίς).

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Όπως φαίνεται, η τιμή της πιθανολογούμενης δημόσιας πρότασης θα είναι η μεγαλύτερη μεταξύ της μέσης σταθμισμένης τιμής του τελευταίου εξαμήνου και της εκτίμησης του ανεξάρτητου οίκου που θα προσληφθεί.

Και αυτό γιατί σύμφωνα με το νέο νόμο περί δημοσίων προτάσεων, η μετοχή της Περσεύς δεν φαίνεται να πληροί το κριτήριο της εμπορευσιμότητας (να έχει αλλάξει χέρια το 10% των τίτλων κατά το τελευταίο εξάμηνο).

Ακόμη όμως και αν αυτό το εμπόδιο ξεπεραστεί, τότε ο νέος αγοραστής των Ιχθυοτροφείων θα πρέπει να προτείνει τίμημα τουλάχιστον 1,025 ευρώ ανά μετοχή, αν θέλει να μην εμπλακεί στην όλη υπόθεση ανεξάρτητος εκτιμητής. Και αυτό γιατί 1,025 ευρώ ανά μετοχή είναι το 80% της μέσης λογιστικής αξίας της τελευταίας διετίας (στις 31/12/2017 τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στα 22,7 εκατ. ευρώ, όταν ένα έτος νωρίτερα είχαν διαμορφωθεί στα 21,459 εκατ. ευρώ).

Επίσης, το έργο του «ανεξάρτητου εκτιμητή» είναι πιθανόν να επηρεαστεί και από τα οικονομικά αποτελέσματα του 2017, όπου η κερδοφορία της Περσεύς πολλαπλασιάστηκε (από τις 574 χιλ. στο 1,847 εκατ. ευρώ).

Έτσι, με βάση την τρέχουσα τιμή της μετοχής (0,945 ευρώ), το P/E με βάση τα κέρδη του 2017 υπολείπεται ελαφρά του 9, η εταιρεία διαπραγματεύεται στο 72% της λογιστικής της αξίας και η μερισματική της απόδοση είναι μηδενική.

Βέβαια, όλα τα… πονταρίσματα αυτού του είδους περικλείουν και διαφόρων ειδών κινδύνους, που θα πρέπει να συνεκτιμήσουν οι όποιοι πιθανοί «ενδιαφερόμενοι».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v