Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Μαϊ 21 2018

Τράπεζες: Τώρα πωλήσεις, μετά τιτλοποιήσεις

Τράπεζες: Τώρα πωλήσεις, μετά τιτλοποιήσεις

Το «εργαλείο» της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων θα δοκιμάσουν, μέσα στο β' εξάμηνο, οι συστημικές τράπεζες. Στόχος είναι να συζεύξουν την άμεση υποχρέωση μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με την εξασφάλιση καλύτερου τιμήματος ή εσόδων από ενδεχόμενη μελλοντική ανάκαμψη της αξίας των ενεχύρων.

Στην παραπάνω κατεύθυνση, την ώρα που ολοκληρώνουν ή δρομολογούν πωλήσεις χαρτοφυλακίων με ή χωρίς εξασφαλίσεις, τα επιτελεία των τραπεζών δουλεύουν και projects τιτλοποίησης δανείων, τα οποία διαθέτουν εξασφαλίσεις επί επαγγελματικών, κυρίως, ακινήτων.

Το πρώτο εγχείρημα εκτιμάται ότι θα το δούμε να ξεκινά στο β' εξάμηνο της φετινής χρονιάς και θα ακολουθήσουν και άλλα, εφόσον η δομή και το αποτέλεσμα κριθούν επιτυχή.

Για να υλοποιηθούν τέτοια σχήματα, απαιτείται η τράπεζα να έχει κάνει προεργασία κατάτμησης του χαρτοφυλακίου δανείων και να προχωρήσει σε διαχωρισμό οφειλής (split and balance) που να αντιστοιχεί στα asset classes της επικείμενης τιτλοποίησης.

Στην πράξη, μέσω της τιτλοποίησης διενεργείται μια αναδιανομή ρίσκου, επιτυγχάνεται απομόχλευση του ισολογισμού της τράπεζας και μερική μείωση των NPEs, που προοδευτικά μπορεί να αυξηθεί.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v