Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Οκτ 17 2018

Folli Follie: Ουδέν κακό αμιγές καλού

Folli Follie: Ουδέν κακό αμιγές καλού

Μια πρώτη θετική επίδραση του σκανδάλου Folli Follie, τόσο σε επίπεδο ελέγχου από τους ορκωτούς όσο και σε αυτό της διαφάνειας και της διάχυσης της ενημέρωσης, αποτυπώνει η έκθεση ελέγχου με σύμφωνη γνώμη, η οποία συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2017-18 της Jumbo.

Η έκθεση των ορκωτών της Grant Thornton στην Jumbο περιλαμβάνει λεπτομερέστερη πληροφόρηση σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, για τα πεδία που ελέγχθηκαν και τις διαδικασίες που υιοθετήθηκαν κατά τον έλεγχο.

Για παράδειγμα, για τον εταιρικό και ενοποιημένο κύκλο εργασιών της Jumbο, ο ορκωτός, αφού τον συμπεριλαμβάνει στα σημαντικότερα πεδία ελέγχου, λόγω ύψους πωλήσεων (753,3 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου) και εύρους δικτύου (75 καταστήματα), παραθέτει πλήθος στοιχείων.

Αναφέρει ότι εξετάσθηκαν τα πληροφοριακά συστήματα του ομίλου για την ενημέρωση των τιμών και την αναγνώριση των εσόδων, οι παραδοχές για επιστροφές και εκπτώσεις, καθώς και η ορθή μεταφορά δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα στο ισοζύγιο γενικής λογιστικής.

Προσθέτει, επίσης, ότι διενεργήθηκαν αναλυτικές διαδικασίες επί των εσόδων, χρησιμοποιώντας, όπου κρίθηκε απαραίτητο, ειδικό εμπειρογνώμονα.

Αντιστοίχως λεπτομερή πληροφόρηση παρέχεται και για τη διαδικασία ελέγχου των αποθεμάτων (248 εκατ. ευρώ).

Διενεργήθηκε έλεγχος για εντοπισμό βραδέως κινούμενων αποθεμάτων, ενώ αξιολογήθηκαν οι εκτιμήσεις και τα συμπεράσματα της διοίκησης για τη ρευστοποιήσιμη και τη λογιστική αξία του stock. Έγινε, τέλος, δειγματοληπτικός έλεγχος με φυσική απογραφή.

Εννοείται ότι ελέγχθηκε και το ταμείο του ομίλου σε μητρική και θυγατρικές, παρότι μέρος των θυγατρικών (Κύπρος και Ρουμανία) ελέγχεται από εταιρεία που συμπεριλαμβάνεται στις Big4 και επομένως ο κίνδυνος ήταν περιορισμένος.

Μπορεί οι περισσότερες από τις παραπάνω διαδικασίες να διενεργούνται παραδοσιακά, είναι σίγουρο, όμως, ότι υπό το κλίμα αναξιοπιστίας που προκάλεσε το σκάνδαλο Folli Follie, ορκωτοί και εταιρείες είναι αφενός πιο προσεκτικοί, αφετέρου έτοιμοι να παράσχουν όσο το δυνατόν λεπτομερέστερη πληροφόρηση στους επενδυτές για το εύρος και την ποιότητα των ελέγχων…

Στην τρέχουσα συγκυρία, άλλωστε, για τις εισηγμένες στο ΧΑ ισχύει περισσότερο από ποτέ το ρητό «η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται τίμια»…

ΥΓ: Η Jumbο είναι η πρώτη εισηγμένη που δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις χρήσης μετά το προκαταρκτικό πόρισμα της A&M για την παραποίηση οικονομικών στοιχείων στις ασιατικές δραστηριότητες της FF Group.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v