Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Απρ 20 2019

Η επιστροφή κεφαλαίου της Flexopack και τα δάνεια της ΕΛΓΕΚΑ

Η επιστροφή κεφαλαίου της Flexopack και τα δάνεια της ΕΛΓΕΚΑ

FLEXOPACK: Την επιστροφή κεφαλαίου 0,06 ευρώ ανά μετοχή προτίθεται να προτείνει η διοίκηση της Flexopack στην επικείμενη τακτική γενική συνέλευση του Ιουνίου.

Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο ποσό είναι 20% υψηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό, δεν επιβαρύνεται με φόρους και οδηγεί σε μια «μερισματική» απόδοση της τάξεως του 0,8% από μια εισηγμένη που υλοποιεί «παραδοσιακά» το βαρύ της επενδυτικό πρόγραμμα με ίδια κεφάλαια.


EΛΓΕΚΑ: Στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις της εταιρείας με τις πιστώτριες τράπεζες, προκειμένου να αναχρηματοδοτηθούν δύο ομολογιακά δάνεια, αναφέρεται ο ορκωτός ελεγκτής, στις λογιστικές καταστάσεις του 2018.

Ειδικότερα, επισημαίνει ότι:

«Στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν αρνητικό κεφάλαιο κίνησης λόγω των βραχυπρόθεσμων δανείων ύψους € 43.544 χιλ. και € 29.573 αντίστοιχα και των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων πληρωτέων στην επόμενη χρήση ύψους € 24.523 και € 15.500 αντίστοιχα, οι οποίες αφορούν ομολογιακά δάνεια της μητρικής εταιρίας και της θυγατρικής της εταιρίας ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ.

Η διοίκηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με πιστώτριες τράπεζες προκειμένου να μετατρέψει σε μακροπρόθεσμο τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό της μητρικής εταιρίας καθώς και της ανωτέρω θυγατρικής της.

Τον Νοέμβριο του 2018 υπογράφηκαν με τις πιστώτριες τράπεζες οι βασικοί όροι (Term Sheet) των δύο κοινοπρακτικών ομολογιακών δανείων ύψους € 38.850 χιλ. και € 11.950 χιλ. αντίστοιχα και ξεκίνησε η εξόφληση των δόσεων βάσει του νέου πίνακα αποπληρωμής όπως περιγράφεται στους βασικούς όρους. Μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της αναχρηματοδότησης».

Η διοίκηση της ΕΛΓΕΚΑ σημειώνει πως οι παραπάνω διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε τελικό στάδιο, ενώ μέσα στο 2019 ο Όμιλος εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 6,4 εκατ. ευρώ (ΜΟΔ) που θα ενισχύσει τη θυγατρική εταιρεία ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ (παροχή υπηρεσιών logistics σε τρίτους).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v