Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Μαϊ 2 2019

Το γεμάτο ταμείο της Καρέλιας και σφηνάκια για Εβροφάρμα και Σπύρου

Το γεμάτο ταμείο της Καρέλιας και σφηνάκια για Εβροφάρμα και Σπύρου

ΚΑΡΕΛΙΑΣ: Η καπνοβιομηχανία όχι μόνο έχει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, αλλά επιπρόσθετα διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο που θα το ζήλευαν πολλές ελληνικές ΑΕΔΑΚ.

Έτσι, στις 31/12/2018 η μεσσηνιακή εταιρεία διέθετε σε καταθέσεις, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, προϊόντα χρηματαγοράς και ομόλογα, το ποσό των 404 εκατ. ευρώ!

Ειδικότερα, οι καταθέσεις (κυρίως προθεσμιακές και κατά βάση στο εξωτερικό) ανέρχονταν σε 218,34 εκατ. ευρώ, τα τραπεζικά και εταιρικά ομόλογα σε 14,27 εκατ. ευρώ και οι τοποθετήσεις σε αμοιβαία κεφάλαια και πιστοποιητικά χρηματαγοράς (money market certifications) του εξωτερικού στα 171,5 εκατ. ευρώ.

ΥΓ1: Θα πρέπει να συνεκτιμηθεί ότι το ποσό των 404 εκατ. ευρώ αποτελεί το 56,3% της τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας της εισηγμένης στο ταμπλό του ΧΑ και επίσης το ότι βαίνει αυξανόμενο από χρόνο σε χρόνο.

ΥΓ2: Ας αναλογιστούμε το πόσα κεφάλαια θα μπορούσαν να επιστρέψουν στη χώρα από τις ελληνικές επιχειρήσεις, αν καταφέρουμε να ομαλοποιήσουμε τα πράγματα στην ελληνική οικονομία.

 

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Από το καλό στο καλύτερο βαδίζουν οι οικονομικές επιδόσεις της Εβροφάρμα, καθώς το 2018 σημειώθηκε αύξηση πωλήσεων και καθαρών κερδών (από τις 536 στις 979 χιλ. ευρώ).

Ακόμη θετικότερο ωστόσο είναι πως μέσα από την επίτευξη θετικών ταμειακών ροών, όχι μόνο η εισηγμένη κατέβαλε το σύνολο των τόκων της χρονιάς αλλά επιπρόσθετα αποπλήρωσε στις τράπεζες χρεολύσιο 1,574 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα δεδομένα της 31/12/2018 (EBITDA +3,318 εκατ., καθαρός δανεισμός 16,8 εκατ. ευρώ), ο δείκτης καθαρού χρέους προς EBITDA διαμορφώθηκε στο 5,06 (με τάσεις αποκλιμάκωσης) ενώ ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας οριακά πάνω από τη μονάδα.

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, η διοίκηση της Εβροφάρμα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον εκκαθαριστή της πρώην ΑΤΕ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποπληρωμής υπάρχοντος δανείου.

Όπως αναφέρεται από την εισηγμένη, «ιστορικά η εταιρεία ανταποκρίθηκε στα αιτήματα των εκκαθαριστών της πρώην ΑΤΕ σε σχέση με τη ρύθμιση του δανείου, παρέχοντας στοιχεία για την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής τους, συμπεριλαμβανομένων και επιχειρηματικών σχεδίων, ενώ συνολικά τα τελευταία χρόνια κατέβαλε έναντι του δανείου αυτού ποσό περίπου 700 χιλ. ευρώ. Ειδικότερα στη χρήση 2018, κατ’ εντολή της εταιρείας που διαχειρίζεται την εκκαθάριση της πρώην ΑΤΕ, διενεργήθηκε εκτίμηση των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας από ανεξάρτητο εκτιμητή και εκτίμηση της αξίας του δανείου από διεθνή ελεγκτικολογιστικό οίκο στη βάση επιχειρηματικού σχεδίου που συντάχθηκε για τον σκοπό αυτό. Ετσι, αναμένεται ο θετικός διακανονισμός του δανείου με επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής, στο πλαίσιο των προτάσεων των προηγούμενων εκκαθαριστών (ήτοι σταδιακή αποπληρωμή σε ορίζοντα δεκαετίας)».

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ: Κινήσεις για την αναδιάρθρωση των δανειακών του υποχρεώσεων και τη μετατροπή σημαντικού μέρους αυτών από βραχυπρόθεσμες σε μακροπρόθεσμες επιχειρεί η διοίκηση του Αγροτικού Οίκου Σπύρου. Και αυτό, γιατί το κεφάλαιο κίνησης του ομίλου είναι αρνητικό κατά 6,07 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την εισηγμένη, οι διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού της βρίσκονται σε τελικό στάδιο και αναμένεται να προκύψει αίσια κατάληξη έως το τέλος της φετινής χρονιάς.

Σε ό,τι αφορά την πορεία των εργασιών του 2019, η διοίκηση του ομίλου «αναμένει ανάπτυξη στις πωλήσεις χάρη στην ανανέωση της γκάμας των προϊόντων και την επέκταση των δικτύων πωλήσεων, η οποία θα βελτιώσει σταδιακά όλους τους χρηματοοικονομικούς δείκτες».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v