Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Τετ 24 Απρ

Γιατί είναι στα δικαστήρια Intracom Telecom και Intracom Συμμετοχών

Γιατί είναι στα δικαστήρια Intracom Telecom και Intracom Συμμετοχών

Εδώ και χρόνια είναι γνωστό πως Intracom Telecom και Intracοm Συμμετοχών, αν και γείτονες στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου, δεν έχουν και τις καλύτερες των σχέσεων. Λέγεται, μάλιστα, πως εσχάτως οι σχέσεις των δύο εταιρειών, που πλέον ανήκουν σε διαφορετικούς μετόχους, είναι ακόμα χειρότερες. Μια ματιά στις λογιστικές καταστάσεις της Intracοm Συμμετοχών εξηγεί γιατί η γειτνίαση είναι δύσκολη.

H Intracοm Telecom έχει ασκήσει ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά θυγατρικών της τρεις αγωγές, με τις οποίες ζητά περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ εξαιτίας καταγγελίας σύμβασης.

Η Intracοm Συμμετοχών από κοινού με τις θυγατρικές της έχει ασκήσει τρεις διαιτητικές προσφυγές, προκειμένου να αναγνωρισθεί η νομιμότητα της καταγγελίας της σύμβασης με την Intracοm Telecom, να αναγνωρισθεί ότι ουδεμία υποχρέωση προς αποζημίωση υφίσταται έναντι της Intracοm Telecom και για οποιαδήποτε αιτία, νομική βάση ή ποσό.

Με τις ίδιες προσφυγές διεκδικεί 10 εκατ. ευρώ από την Intracοm Telecom από καταπεσούσες ποινικές ρήτρες.

Αιτία της αναστάτωσης στις σχέσεις των δύο εταιρειών αποτελεί το περίφημο έργο των ευρυζωνικών συνδέσεων στην περιφέρεια.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v