Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Νοε 4 2019

Η MIG, οι υποχρεώσεις και οι πληρωμές των 884 εκατ. ευρώ

Η MIG, οι υποχρεώσεις και οι πληρωμές των 884 εκατ. ευρώ

Με αφορμή τις συζητήσεις που γίνονται στην αγορά σχετικά με τη χρηματοδότηση της MIG και τα σενάρια που εξετάζονται για τη μείωση του δανεισμού της, η στήλη παραθέτει συγκεκριμένα στοιχεία (βλέπε πίνακες ταμειακών ροών ομίλου) των τελευταίων 6,5 ετών, για δύο λόγους.

Πρώτον, προκειμένου οι επενδυτές να αποκτήσουν μια καλύτερη εικόνα για το τι έχει συμβεί σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές της εισηγμένης με τις τράπεζες-ομολογιούχους και

δεύτερον, για να εξαχθούν γενικότερα συμπεράσματα σχετικά με το πόσο δυσβάστακτα έχουν επιβαρυνθεί οι ελληνικές επιχειρήσεις που βρέθηκαν με μεγάλα δανειακά ανοίγματα στο ξεκίνημα της κρίσης από τα υψηλά επιτόκια που επικρατούν στη χώρα μας.

Ξεκινάμε από την 31η/12/2012, ημέρα κατά την οποία ο όμιλος ΜIG χρωστούσε στις τράπεζες 1,92 δισ. ευρώ (522,4 εκατ. μακροπρόθεσμα και 1,398 δισ. ευρώ βραχυπρόθεσμα δάνεια).

Κατά τα 6,5 χρόνια που μεσολάβησαν (από 1/1/2013 έως και 30/6/2019), η ΜIG πλήρωσε στις τράπεζες τόκους που αθροιστικά έφτασαν στα 543,6 εκατ. ευρώ (κατά μέσο όρο 83,6 εκατ. ευρώ ετησίως) παρά το γεγονός ότι από ένα σημείο και μετά υπήρξε αποκλιμάκωση του μέσου κόστους δανεισμού.

Είναι προφανές πως όταν αφαιρείς από έναν όμιλο, σε περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης, ένα τόσο μεγάλο ποσό, του περιορίζεις δραστικά τα περιθώρια αντίδρασης και τις δυνατότητες επενδύσεων.

Επιπλέον, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, οι αποπληρωμές δανείων (1,664 δισ. ευρώ) ήταν κατά 341 εκατ. ευρώ μεγαλύτερες από τις νέες χορηγήσεις (1,323 δισ. ευρώ). Πιθανότατα, σημαντικό τμήμα των καταβληθέντων τόκων και των αποπληρωμών να οφείλεται στις πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων (θυγατρικών εταιρειών) του ομίλου.

Αθροιστικά δηλαδή κατά τα 6,5 αυτά χρόνια, οι καταβληθέντες τόκοι και οι καθαρές αποπληρωμές σκαρφάλωσαν στα 883,8 εκατ. ευρώ, ωστόσο η επίδραση στον συνολικό δανεισμό της MIG ήταν περίπου η μισή, καθώς τα δανειακά υπόλοιπα μειώθηκαν μόνο κατά 471 εκατ. ευρώ (από το 1,92 στο 1,449 δισ. ευρώ).

Προφανώς, για να έχει τη δυνατότητα να πληρώνει τέτοια ποσά τόκων και ταυτόχρονα να μειώνει τον δανεισμό του, ο όμιλος εξακολουθεί να διατηρεί μεγάλη λειτουργική «αξία», την οποία μάλιστα βελτιώνει, άρα και η όποια πώληση των assets του θα πρέπει να γίνει με προσοχή, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα αποφέρει ικανοποιητικό τίμημα, όπως συνέβη για παράδειγμα στην περίπτωση του ΥΓΕΙΑ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v