Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Φεβ 21 2003

Εθνική: Υποαξίες, υπεραξίες και... μερίσματα!!

Oι υπεραξίες ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων (τα οποία αποτιμήθηκαν για πρώτη φορά σε αντικειμενικές αξίες) της μητρικής του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, επέτρεψαν, με βάση τη ρύθμιση που προσέφερε η κυβέρνηση, την απάλειψη όλων των υποαξιών ύψους 211 εκατ. ευρώ από το εμπορικό χαρτοφυλάκιο αξιογράφων (το λεγόμενο trading portfolio... αγγλιστί) του ομίλου. Ούτε γάτα ούτε ζημιά λοιπόν.

Οσο για το υπόλοιπο μέρος του χαρτοφυλακίου, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ”επενδυτικό”, η αποτίμησή του στον ισολογισμό γίνεται σε αξίες κτήσεως και ουχί στις τρέχουσες που είναι βεβαίως μικρότερες κατά περίπου 359 εκατ. ευρώ!!!

Διευκρινίζεται όμως ότι αφορά μη ενοποιούμενες θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι εταιρίες αυτές θα ενοποιηθούν στον επόμενο ισολογισμό και τυχόν ”διαφορές” θα περάσουν στο λογαριασμό προσαρμογής, οπότε δεν έγιναν τώρα προβλέψεις εις βάρος των αποτελεσμάτων.

Και μια... λεπτομέρεια: Η διανομή μερίσματος με βάση την τρέχουσα τιμή δίνει μερισματική απόδοση της τάξεως του 3,7% σαφώς υψηλή -καθώς είναι και αφορολόγητη- πλην όμως αισθητά χαμηλότερη από την μερισματική απόδοση του 5% και πάνω που ανέμεναν, κατά μέσο όρο, οι αναλυτές.

Σε απόλυτη τιμή το μέρισμα είναι περίπου 60% (!) μικρότερο από πέρυσι, ήτοι 0,45 ευρώ ανά μετοχή έναντι 1,1 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v