Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Απρ 23 2008

Η Ρόκας και η αναδιάθρωση αλά... Ισπανικά

Η Ρόκας και η αναδιάθρωση αλά... Ισπανικά
Μπορεί τα νέα αιολικά να έχουν κολλήσει στην γραφειοκρατία και τις προσφυγές, όμως η αναδιάρθρωση την οποία υλοποίησε εντός του 2007 η ισπανική Iberdrola έγινε αισθητή στους κεφαλαιακούς δείκτες της εισηγμένης.

Παρά την μείωση της κερδοφορίας κατά 26%, οι καθαρές ταμειακές ροές της Ρόκας διαμορφώθηκαν στα 12 εκατ. ευρώ το 2007 έναντι μόλις 0,4 εκατ. ευρώ το 2006.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές διπλασιάσθηκαν ανερχόμενες στα 31,1 εκατ. ευρώ από 14,5 εκατ. ευρώ το 2006, παρά τα μειωμένα κέρδη προ φόρων ( 12,75 εκατ ευρώ) σε σχέση με το 2006 ( 20,9 εκατ ευρώ).

Η βελτίωση επήλθε κυρίως από την μείωση των απαιτήσεων από πελάτες κατά 20,6 εκατ. ευρώ

Έτσι παρά τις μεγάλες αγορές ενσώματων παγίων ύψους 33,7 εκατ. ευρώ ο όμιλος
πέτυχε να μειώσει το δανεισμό του (τα μακροπρόθεσμα δάνεια μειώθηκαν στα 34,9 από 44 εκατ. ευρώ ενώ τα βραχυπρόθεσμα ανήλθαν στα 28,9 εκατ. ευρώ).

Μειώθηκαν βέβαια και τα ταμειακά διαθέσιμα στα 23 εκατ. ευρώ έναντι 35 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2006

Η εισηγμένη επιβαρύνθηκε και από αποζημιώσεις για αποχώρηση στελεχών ύψους
1,27 εκατ. ευρώ -κόστη που δεν θα έχει φέτος- και πρόβλεψη υποτίμησης επί του κόστους κατασκευής αιολικών πύργων ύψους 1,04 εκατ. ευρώ.

Με δεδομένο δε ότι υπήρξαν μεγάλες αγορές παγίων πέρσι και οι νέες επενδύσεις προχωρούν με αργό ρυθμό η φετινή χρήση θα βελτιώσει έτι περαιτέρω τις ταμειακές της ροές.

"Κουκλί" για... πώληση σε τυχόν πιο υπομονετικούς, άν και εφόσον οι Ισπανοί θελήσουν να την...κάνουν! 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v