Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Ιουλ 17 2008

ΜΟΧΛΟΣ ΙΙ: Η κύρια... αμελητέα δραστηριότητα

ΜΟΧΛΟΣ ΙΙ: Η κύρια... αμελητέα δραστηριότητα
Επανερχόμαστε στο θέμα της Μοχλός, που προχωρά σε απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου (τον οποίο συνεισέφερε στη Στροφύλι Τεχνική Α.Ε.) και σε πρώτη φάση το βασικό αντικείμενο της εισηγμένης θα αφορά -όπως μας λένε- στις βιομηχανικές δραστηριότητες (παραγωγή σκυροδέματος) που διαθέτει.

Όμως στις 8/1/08 η εισηγμένη είχε προχωρήσει στην κάτωθι ανακοίνωση, την οποία και παραθέτουμε αυτολεξεί:

"Την οριστική διακοπή της λειτουργίας του βιομηχανικού κλάδου αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης, με την από 7/1/2008 πράξη του".

Όπως αναφέρεται, η Μοχλός προχώρησε στην εν λόγω κίνηση λόγω του γεγονότος ότι τα τελευταία έτη, και παρά τις "επίπονες" προσπάθειες της διοίκησης αλλά και σε συνδυασμό με τον έντονο ανταγωνισμό, τα αποτελέσματα του κλάδου αυτού ήταν ζημιογόνα και κατά συνέπεια είχαν αρνητική συνέπεια στη συνολική δραστηριότητα της εταιρίας.
 
Ως γνωστόν, η εταιρία είχε αναπτύξει από το 1991 μονάδες παραγωγής και διάθεσης ετοίμου σκυροδέματος στην περιοχή Πατρών (ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, Χαράρδου Πατρών και Γλαύκου Πατρών) και αργότερα στην περιοχή Ηγουμενίτσας (Αμπελιάς Παραμυθιάς, Γραικοχωρίου Ηγουμενίτσας).

Η εν λόγω δραστηριότητα δεν αποτελεί κύριο άξονα δραστηριοποίησης της εταιρίας, ενώ έχει "επουσιώδη" συμμετοχή στον συνολικό κύκλο εργασιών της αφού αποτελεί μόλις το 1,2% αυτού. Κατά συνέπεια η επίπτωση στα αποτελέσματα της εταιρίας από τη διακοπή αυτή είναι "αμελητέα".

Η παραπάνω απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερου σχεδίου αναδιάρθρωσης και περιορισμού των δαπανών της Μοχλός Α.Ε. και των θυγατρικών της".

Αυτά έλεγε τότε η ανακοίνωση κι εμείς δεν έχουμε περαιτέρω σχόλια (!)

Η εταιρία έχει τίποτε να πει επί του θέματος;


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v