Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Νοε 26 2008

Σφηνάκια για Alpha και... ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ

Σφηνάκια για Alpha και... ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ
ALPHA BANK I: Τους κινδύνους των Α/Κ Alpha Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού, Alpha Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού και Alpha Τακτικού Εισοδήματος Ομολογιακό Εξωτερικού αποφάσισε να αναλάβει η Alpha Bank.

Απόφαση που ελήφθη λόγω της πρωτοφανούς αποσταθεροποίησης που επήλθε στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου και της σημαντικής αύξησης του εγγυημένου κεφαλαίου καταθέσεων από 20.000 σε 100.000 ευρώ.

Εξελίξεις οι οποίες επέφεραν σημαντικό ανταγωνιστικό πλήγμα στο προϊόν των Δ/Δ. Βάλτε και τις ζημίες από ομόλογα Lehman και άλλα χρεόγραφα, συμπληρώνουμε εμείς, και το πλήγμα γίνεται εντονότερο.

Τα εν λόγω Δ/Δ της Alpha Bank εμφανίζουν μείωση ενεργητικού από 1/1/2008 κατά 50,68% το πρώτο και κατά 73,05% το δεύτερο. Το Alpha Τακτικού εισοδήματος Ομολογιακό Εξωτερικού εμφανίζει αντίστοιχα μείωση ενεργητικού κατά 65,6%.

Τι σημαίνει η ανάληψη του κινδύνου των Δ/Δ από την τράπεζα;

Σύμφωνα με κύκλους της Alpha Bank, η τράπεζα αναλαμβάνει να χρηματοδοτεί το Α/Κ με ρευστότητα κάθε φορά που προκύπτουν εξαγορές, προκειμένου να μην εξαναγκάζεται το αμοιβαίο να πουλά assets (ομόλογα) όταν λόγω έλλειψης εμπορευσιμότητας έχουν τιμές ζήτησης πολύ χαμηλότερες από αυτές που πραγματικά εκτιμάται ότι αξίζουν. Κάτι που συνέβαινε έντονα στο διάστημα τέλους Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου.

Έγινε δηλαδή, μας εξήγησαν, για να προστατευτούν οι μεριδιούχοι απο ένα πρόσθετο, συγκυριακό κόστος.

Ωστόσο, η ανάληψη του κινδύνου έγινε μια κι έξω, "up front" που λένε οι Αγγλοσάξονες, προκειμένου να σχηματιστούν οι απαραίτητες προβλέψεις και οι λοιπές λογιστικές εγγραφές, ενώ ήδη τώρα που μιλάμε μεγάλο μέρος των χαρτιών αυτών έχει λήξει.

ALPHA BANK II: Οι υποχρεώσεις (προφανώς εννοεί μέρος του υπό διαχείριση ενεργητικού τους) των τριών Α/Κ, τον κίνδυνο των οποίων ανέλαβε η Alpha Bank, ανέρχονταν στις 30/9/2008 σε 1,5 δισ. ευρώ. Και περιλαμβάνονται στον λογαριασμό του ισολογισμού της τράπεζας "Υποχρεώσεις προς πελάτες".

Την ίδια στιγμή, στις 30/9 η τράπεζα εμφανίζει στο χαρτοφυλάκιο διακρατούμενων μέχρι τη λήξη ομόλογα αξίας 1,2 δισ. ευρώ, που, όπως σημειώνει, αποτελούν μέρος των επενδύσεων των Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων, τα οποία η τράπεζα έχει αναγνωρίσει στις οικονομικές της καταστάσεις.

Επιπλέον, στο χαρτοφυλάκιο διαθεσίμων προς πώληση περιλαμβάνονται ομόλογα αξίας 229 εκατ. ευρώ, τα οποία αποτελούν μέρος των επενδύσεων των Δ/Δ.

Οι τρέχουσες τιμές των παραπάνω ομολόγων, αθροιστικού ύψους 1,4 δισ. ευρώ, την 30ή/9/2008 ήταν μικρότερες των τιμών αναγνώρισής τους κατά 278 εκατ. ευρώ

ΑΒ Βασιλόπουλος: Με άνοδο 21,1% και εκτίναξη στα 31 ευρώ γιόρτασε την είσοδό του σε δείκτη του MSCI ο τίτλος της ΑΒ Βασιλόπουλος.

Η ένταξή του στον MSCI Small Cap ήταν γνωστή και ως εκ τούτου κάποιοι περίμεναν την ανοδική εκτίναξη, με δεδομένο ότι ο τίτλος δεν φημίζεται και για την εμπορευσιμότητά του.

Προσθέστε ότι στην πλευρά της ζήτησης υπήρχε τις προηγούμενες συνεδριάσεις και η Delhaize, οπότε το να βρεθούν τεμάχια σε λογικά επίπεδα τιμών αποτελούσε στην κυριολεξία… λαχείο.

Το rebalancing του MSCI ολοκληρώθηκε χθες και ισχύουν από σήμερα. Οι τίτλοι των Ιασώ και ΑΓΕΤ που εξήλθαν του δείκτη κατέγραψαν απώλειες 18,3% και 5,6%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v