Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Ιαν 9 2009

Πειραιώς, Proton, ίδιες μετοχές και... ερωτήματα

Πειραιώς, Proton, ίδιες μετοχές και... ερωτήματα
... «Κουτί» της ήρθε της Πειραιώς η απόφαση της Κεφαλαιαγοράς, να κρίνει ως αποδεκτή πλέον πρακτική, τη χρήση ιδίων μετοχών ως μέσο πληρωμής.

Η απόφαση βρήκε την Πειραιώς να έχει ήδη κάνει μερική χρήση των ιδίων μετοχών της. Είχε ανταλλάξει δηλαδή, ήδη από τις 5 Νοεμβρίου, ίδιες μετοχές της με το 31,3% του μετοχικού κεφαλαίου της Proton.

Τώρα, με βάση τις πρόσφατες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να προχωρήσει και σε προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του 100% της Proton Bank με αντάλλαγμα... ίδιες μετοχές.

Με δεδομένο ότι απέκτησε το 31,3% της Proton με σχέση ανταλλαγής 8,25 μετοχές Proton προς 1 μετοχή Πειραιώς, αν κάνει δημόσια πρόταση με ανταλλαγή ιδίων μετοχών ως το Νοέμβριο του 2009 η σχέση ανταλλαγής δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη για τους μετόχους της Proton.

Το πιθανότερο όμως είναι, λένε οι πληροφορίες ότι θα προχωρήσει στην υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης γύρω στο Μάρτιο με Απρίλιο, οπότε η σχέση ανταλλαγής θα κινείται πέριξ των 8,25 προς 1.   

Ωστόσο, τα ερωτήματα που εγείρονται από την διαδικασία αφορούν σε όλη την αγορά.

Μπορεί η Πειραιώς να χρησιμοποιήσει τις ίδιες μετοχές της ως μέσο πληρωμής για προαιρετική δημόσια πρόταση, ενώ δεν είχε δηλώσει ως σκοπό του buy back αυτή την δυνατότητα;

Απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης για αλλαγή χρήσης των ιδίων μετοχών; 

Το αναφέρουμε αυτό διότι θυμόμαστε ότι άλλες εισηγμένες «αναγκάστηκαν» να μειώσουν το μετοχικό τους κεφάλαιο, ακυρώνοντας ίδιες μετοχές, όπως επιβάλει το νέο πλαίσιο που ισχύει από το Μάιο του 2007.
 
Σημειώστε τέλος ότι μετά τις πρόσφατες διευκρινίσεις της Ε.Κ αν κάποιος απευθύνει προαιρετική δημόσια πρόταση με αντάλλαγμα ίδιες μετοχές σε όλους τους μετόχους και δεν συγκεντρώσει το 90%, δεν υποχρεούται να απευθύνει εν συνεχεία υποχρεωτική πρόταση με αντάλλαγμα μετρητά.

Που σημαίνει ότι αν η Πειραιώς προχωρήσει στην υποβολή δημόσιας προσφοράς με τα παραπάνω χαρακτηριστικά για την Proton -και δεν συγκεντρώσει το 90%- τώρα πια δεν θα υποχρεούται να υποβάλει και νέα δημόσια προσφορά με μετρητά.

Ότι πρέπει....

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v