Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Απρ 29 2009

Αλουμύλ: Αφαίμαξη 19,7 εκατ. ευρώ υπέρ Γ. Μυλωνά

Αλουμύλ: Αφαίμαξη 19,7 εκατ. ευρώ υπέρ Γ. Μυλωνά
Το κόλπο της σύστασης νέων εταιριών για τη διενέργεια επενδύσεων στην Ελλάδα μετράει ήδη μία και πλέον δεκαετία ζωής.

Αναπτύχθηκε λόγω της στρέβλωσης των αναπτυξιακών νόμων από την εποχή Σημίτη έως σήμερα να επιδοτούν με υψηλότερο ποσοστό τις επενδύσεις νεοπαγών εταιριών, σε σχέση με τις επενδύσεις των εν λειτουργία επιχειρήσεων.

Και ο επιχειρηματίας κ. Γ. Μυλωνάς δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που το χρησιμοποιεί. 

Έτυχε, όμως, να κατέχει -μέχρι πρόσφατα- τη θέση του προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Και το κυριότερο, τυχαίνει τις εταιρίες συμφερόντων της οικογένειας Μυλωνά να τις χρηματοδοτεί η Αλουμύλ, εισηγμένη με χιλιάδες μετόχους μειοψηφίας.

Και δεν μιλάμε για πενταροδεκάρες αλλά για 19,7 εκατ. ευρώ!

Όπως προκύπτει από τις αναλυτικές καταστάσεις της 31ης/12/08, ο όμιλος Αλουμύλ εμφανίζει απαίτηση από την εταιρία Αλουφόντ ΑΕΒΕ ύψους 4,3 εκατ. ευρώ.

Λεφτά τα οποία δόθηκαν στην Αλουφόντ για αποπληρωμή υποχρεώσεων από επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό και αναμένεται, σύμφωνα με την έκθεση διαχείρισης της Αλουμύλ, να επιστραφούν φέτος με την ολοκλήρωση της επένδυσης και την είσπραξη της επιχορήγησης.

Επιπλέον, η Αλουμύλ έχει παράσχει εγγυήσεις ύψους 8,8 εκατ. ευρώ για την εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων της Αλουφόντ.

Με ποια λογική η Αλουμύλ Μυλωνάς, η οποία συμμετέχει στην Αλουφόντ μόλις με 19%, παρείχε χρηματοδότηση 4,3 εκατ. ευρώ και εγγυήσεις 8,8 εκατ. ευρώ;

Όταν μάλιστα κατατάσσει τη συμμετοχή της στην Αλουφόντ στον λογαριασμό διαθεσίμων προς πώληση στοιχείων αποτιμώντας την με 550.000 ευρώ;

Προφανώς για να διευκολύνει την οικογένεια Μυλωνά στην οποία ανήκει η Αλουφόντ ΑΕΒΕ.

Οι εξυπηρετήσεις της Αλουμύλ προς εταιρίες συμφερόντων του κ. Μυλωνά δεν σταματούν εδώ.

Ο όμιλος Αλουμύλ έχει καθαρή απαίτηση 2,5 εκατ. ευρώ από την Interno AEBE, ενώ της έχει παράσχει και εγγυήσεις 4,1 εκατ. ευρώ για την εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων ανεξόφλητου υπολοίπου κατά την 31η/12/2008 ύψους 4 εκατ. ευρώ.

Και όλα αυτά ενώ η Αλουμύλ Μυλωνάς κατέχει μόλις το 6,34% του μετοχικού κεφαλαίου της Interno, τη στιγμή που πέρυσι είχε πωλήσεις στην Interno ύψους 690 χιλ. ευρώ και αγορές απ' αυτή 360 χιλ. ευρώ.

Στην περίπτωση μάλιστα της Interno αναφέρεται σαφώς ότι είναι υπό έμμεσο κοινό έλεγχο με την Αλουμύλ Μυλωνάς.

Όλα αυτά σε μια χρήση όπου η Αλουμύλ εμφάνισε αύξηση του καθαρού δανεισμού και μείωση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), με αποτέλεσμα να μην ικανοποιεί το κριτήριο κάλυψης τόκων, έναν δηλαδή από τους τέσσερις αριθμοδείκτες που έχουν οι πιστώτριες τράπεζες για δάνεια ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Και αναγκάστηκε να λάβει εγγράφως διαβεβαιώσεις από τις τράπεζες ότι δεν θα προχωρήσουν σε καταγγελία δανείων.

Αυτή είναι η Ελλάδα που έλεγε και ο… κοντός.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v