Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Οκτ 27 2009

Το... έχουν ψάξει στα ΕΛΠΕ

Το... έχουν ψάξει στα ΕΛΠΕ
Αυξάνεται όλο και περισσότερο ο αριθμός των επιχειρήσεων στη χώρα μας που εκδίδουν κοινωνικούς απολογισμούς, σε μια προσπάθεια να αναδείξουν πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης οι οποίες να στηρίζονται στην οικονομική μεγέθυνση, στον σεβασμό του περιβάλλοντος και στη συναίνεση των κοινωνικών εταίρων.

Την πρωτοβουλία αυτή, που μάλιστα ενθαρρύνει ο ΣΕΒ, ανέλαβε εδώ και τέσσερα χρόνια ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων, εκδίδοντας παράλληλα με την ετήσια έκθεση οικονομικού απολογισμού και την έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης, στην οποία παρουσιάζονται οι δραστηριότητές του και η οικονομική απόδοσή του, σε συνδυασμό με τη συμβολή του προς το περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο.

Η έκθεση χαρακτηρίζεται εργαλείο για διαφανή εταιρική πολιτική, με απώτερο στόχο "να κατανοήσουν οι μέτοχοι, οι επενδυτές, οι πελάτες μας, οι εργαζόμενοι και η κοινωνία, ειδικότερα κοντά στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε αλλά και γενικότερα ως σύνολο τι σημαίνει βιώσιμη ανάπτυξη για τον όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια".

Το αξιοσημείωτο στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι ότι δεν περιορίζεται στην απαρίθμηση των επιτευγμάτων ή στη σχεδιαζόμενη πολιτική, αλλά εφαρμόζει διεθνείς δείκτες και πρακτικές του Global Reporting Initiative (GRI), καθώς και τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UNGC), βάσει των οποίων διευκολύνεται η αξιολόγηση του περιεχομένου και η σύγκριση.

Με αυτήν την έκδοση ο όμιλος των ΕΛΠΕ δείχνει ότι η κοινωνική υπευθυνότητα και η στρατηγική ανάπτυξης είναι δύο έννοιες που μπορούν να συμπορευτούν και υπό αυτήν την έννοια αξίζουν έπαινοι στην πρωτοβουλία του.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v