Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Νοε 3 2009

Η Σφακιανάκης, το κεφάλαιο κίνησης και τα δάνεια

Η Σφακιανάκης, το κεφάλαιο κίνησης και τα δάνεια
"Ανάσα" πήρε ο όμιλος Σφακιανάκη από την αύξηση της ζήτησης, την οποία έφερε η μείωση του τέλους ταξινόμησης κατά 50% τον περασμένο Μάιο.

Η εταιρία κατάφερε να μειώσει τα αποθέματα αυτοκινήτων και μηχανών και να δημιουργήσει θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 61,3 εκατ. ευρώ.

Έτσι, αύξησε τα ταμειακά της διαθέσιμα στα 54,7 εκατ. ευρώ έναντι 21,7 εκατ. ευρώ στις 31/12/08 και μείωσε τις υποχρεώσεις της προς προμηθευτές κατά 19,6 εκατ. ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 14% σε σχέση με τις 31/12/2008.

Στον αντίποδα, μείωσε ελάχιστα τα δάνειά της.

Ειδικότερα, στο α΄ εξάμηνο τα αποθέματα του ομίλου μειώθηκαν κατά 14,73% σε σχέση με τις 31/12/2008, δηλαδή παρουσίασαν μείωση κατά 19,2 εκατ. ευρώ. 

Αν συνυπολογιστούν και κονδύλια ύψους 38,4 εκατ. ευρώ, που αφορούν σε μείωση των "εμπορευμάτων καθ' οδόν", τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον λογαριασμό "Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις", η μείωση των αποθεμάτων ανέρχεται στα 57,6 εκατ. ευρώ.

Έτσι, η ποσοστιαία μείωση των αποθεμάτων ανέρχεται σε 27,73%.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 61,25 εκατ. ευρώ για τον όμιλο έναντι μόλις 3,18 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2008.

Τα ταμειακά του διαθέσιμα ανήλθαν στα 54,7 εκατ. ευρώ έναντι 21,7 εκατ. ευρώ στις 31/12/08. Ταυτόχρονα όμως αυξήθηκαν και τα βραχυπρόθεσμα δάνειά του κι έφτασαν στα 271 εκατ. ευρώ έναντι 217 εκατ. ευρώ στις 31/12/08.

Ο όμιλος κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου αποπλήρωσε δάνεια και χρεολύσια μόλις 6 εκατ. ευρώ.

Και μέχρι τις 30/6/2010 θα πρέπει να αποπληρώσει δάνεια 67,3 εκατ. ευρώ. Μαζί τους και χρεολύσια leasing 5,1 εκατ. ευρώ.

Αν η προσαρμογή αποθεμάτων και κεφαλαίου κίνησης έχει διενεργηθεί σε σημαντικό βαθμό, τότε το μεγαλύτερο μέρος του θετικού αποτελέσματος στις ταμειακές ροές έχει ήδη εμφανιστεί.

Οι δε προσδοκίες από το πρόγραμμα απόσυρσης Ι.Χ. ακυρώνονται μετά την κατάργηση του μέτρου.

Οπότε μόνη λύση παραμένει η... δίαιτα...

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v